Skip to main content
Respectvolle houding bij uitvaart

Begrafenisvereniging "Fonds Naastenliefde"

Over

Begrafenisvereniging “Fonds Naastenliefde” uit Workum is een vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging regelt de begrafenis of crematie voor haar leden of derden.

“Fonds Naastenliefde” is een begrafenisvereniging die met vrijwilligers op persoonlijke wijze en met zorg en aandacht  maatwerk en kwaliteit levert voor haar meer dan 900 leden van jong tot oud.

“Fonds Naastenliefde” is opgericht in 1884 vanuit de Sint Werenfridus parochie in Workum. Op basis van medemenselijkheid, solidariteit en vrijwilligheid verzorgen wij de uitvaart van een overledene op een waardige en respectvolle wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats.

Dienstverlening

Vanaf het moment van overlijden tot en met de begrafenis en soms noodzakelijke nazorg staat de bode van onze vereniging de familie terzijde. Hij regelt in overleg met de nabestaanden alles van A tot Z.

We kennen onze leden en met onze persoonlijke wijze van uitvaartbegeleiding voelt dit  vertrouwd wat vaak een grote steun is voor de nabestaanden. We leveren maatwerk met alle zorg en aandacht wat altijd zeer wordt gewaardeerd. Ook wordt alles gedaan met vrijwilligers waardoor we de diensten veel goedkoper kunnen aanbieden dan de commerciële organisaties.

Over Fonds Naastenliefde

We zijn een laagdrempelige vereniging waarbij de leden inspraak hebben in het te voeren beleid en het vaststellen van de contributies en ledenkorting. Tevens zijn we aangesloten bij de FKB (Federatie van Katholieke Begrafenisvereniging).

Friesland is normaal gesproken ons werkgebied. Maar op verzoek van leden of nabestaanden kunnen onze diensten (desgewenst deels) ook buiten Friesland worden aangeboden.

Fonds Naastenliefde” kent een bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 algemene bestuursleden. Verder hebben we de beschikking over 2 bodes en meerdere dragers. Jaarlijks worden door Naastenliefde gemiddeld 18 uitvaarten verzorgd. De meesten vanuit een christelijke achtergrond en visie. 

"Met onze 70 jaar aan ervaringen helpen wij u met het bepalen van uw uitvaartwensen"

Renee Hoegee

Rene Hoegee

Adviseur bij Lifetri

Ervaring met Lifetri

Omdat niet alle kosten worden gedekt door de hoogte van de ledenkorting willen we onze leden en hun nabestaanden de mogelijkheid bieden zicht te verzekeren van een uitvaart zonder financiële zorgen. Wij werken hiermee samen met Lifetri omdat ook hier de uitvaartwensen van de leden centraal staan en men dus maatwerk levert.