Skip to main content
Respectvolle houding bij uitvaart

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Westerland

Over

De Laatste Eer Wieringen

De uitvaartvereniging “De Laatste Eer” voor Wieringen en omstreken stelt zich ten doel het op waardige wijze verzorgen van uitvaarten.

Om dit doel te bereiken wordt aan de leden een verzorgingspakket aangeboden, waarbij veelal een complete uitvaart verzorgd is. Hoewel er veel uitvaartverenigingen in Nederland zijn is de vereniging waarlijk uniek te noemen. Nergens wordt een zo volwaardig pakket geboden voor het bedrag dat er aan contributie wordt betaald. Dit succes is te danken aan de vele trouwe leden op Wieringen en soms ver daarbuiten.

De Laatste Eer heeft een eigen uitvaartcentrum “De Horizon”aan Noordburenweg 15 te Hippolytushoef. Via de vaste uitvaartverzorger van de vereniging Fa. Mereboer kunnen alle persoonlijke wensen ingewilligd worden. De vereniging is lid van de Koepelorganisatie “Onderlinge Uitvaartverenigingen van Noord Holland” en heeft een vaste uitvaartverzorger met het Kwaliteitskeurmerk SKU.

Geschiedenis van de vereniging

Na tien jaar van het bestaan van de Rouwkoetsvereniging Westerland was de vraag langzamerhand gerezen of het niet de tijd was het begrafeniswerk in zijn geheel te verzorgen. Door een bijgehouden statistiek van het aantal sterfgevallen, was men tot de conclusie gekomen van gemiddeld tien begrafenissen per jaar te Westerland en uit een berekening zou een contributie van f 2,50 per gezin per jaar voldoende zijn, zodat de vereniging de gehele begrafenis, als bode, dragers, uitkleerders enzovoort zou kunnen verzorgen. De kosten van de kist waren hier niet bij inbegrepen, deze werden door de familie besteld bij de plaatselijke timmerman. Er wordt besloten een vlugschrift huis aan huis te verspreiden, waaraan een strook tot intekening als lid is bevestigd. Ieder deel van de gemeente hield zijn eigen dragerkorps. Op 17 december 1936, in café Duijnker te Westerland, is het zover. Er zijn alleen nog twee problemen voordat men overgaat tot officiële oprichting; het aantal leden en de financiën en er is nog een discussie over de naam. Het nut van een vereniging was al voldoende bewezen en Westerland wordt vervangen door Wieringen. Op 16 april 1937 in café Scheltus te Hippolytushoef wordt besloten de vereniging op 1 mei van dat jaar in werking te stellen. De leden melden zich met tientallen tegelijk aan.

Relatie uitvaartvereniging en uitvaartverzekeraar

Lifetri verzekert en de vereniging verzorgt. Dat is al vele jaren zo. Naast het verzorgingspakket van de vereniging zijn er bij een uitvaart afhankelijk van de wensen, vaak nog andere kosten, die dan in rekening gebracht worden. De ervaring leert nu dat Lifetri verzekerden goed verzekerd zijn, nabestaanden zijn meer dan tevreden over de hoogte van de uitkering. Immers was alles van te voren goed in kaart gebracht en verzekerd.

"Met onze 70 jaar aan ervaringen helpen wij u met het bepalen van uw uitvaartwensen"

 

Wilma van Willegen

Accountmanager bij Lifetri

  • Uitvaartcentrum de Horizon in Hippolytushoef
  • Begraafplaats in Hippolytushoef
  • Urnengallerij in Hippolytushoef
  • Wieringen