Skip to main content
Respectvolle houding bij uitvaart

Begrafenisvereniging Venhuizen-Hem

Over

De vereniging stelt zich ten doel de uitvaarten op waardige en correcte wijze te verzorgen.  Dit naar de wens van de nabestaanden c.q.

overledene. Wij zien er daarom op toe dat er een bekwame uitvaartverzorg(st)er en genoeg kundige dragers zijn. Het geldelijk voordeel van het lidmaatschap van de vereniging bestaat uit een tegemoetkoming evenals korting op diverse zaken die met een uitvaart zijn gemoeid.

De voordelen van een lidmaatschap

Leden betalen afhankelijk van hun leeftijd contributie. In geval van overlijden krijgen de nabestaanden een tegemoetkoming op de verzorging en korting op diverse zaken. De huidige tegemoetkoming is bij ledenvergadering vastgesteld op €250,-. Eens in de twee jaar verhogen we de tegemoetkoming met € 25,00. Deze verhoging zal oplopen tot € 375,00 in het jaar 2020.

De begrafenisvereniging is actief in Venhuizen en Hem. De uitvaartverzorgster, 6 dragers en 7 bestuursleden dragen zorg voor 10 tot 20 uitvaarten per jaar.

Verzekering voor begrafeniskosten

Duidelijk willen wij stellen dat wij geen verzekeringsinstelling zijn, maar een vereniging. Gelet op de veranderingen in diverse uitvaartkosten verdient het aanbeveling een verzekering af te sluiten en uw bestaande verzekering van tijd tot tijd te herzien.

"Met onze 70 jaar aan ervaringen helpen wij u met het bepalen van uw uitvaartwensen"

Renee Hoegee

Rene Hoegee

Adviseur bij Lifetri

  • Kerk in Venhuizen
  • De overhaal
  • De begrafenisvereniging is actief in de gemeente Venhuizen
  • De begrafenisvereniging is actief in de gemeente Hem