Skip to main content
Respectvolle houding bij uitvaart

R.K. Begrafenisvereniging St. Barbara

Over

R.K. Begrafenisvereniging St. Barbara

Uitvaartvereniging voor Tuitjenhorn voor alle gezindten, leden en niet- leden zonder winstoogmerk. De werkwijze van onze medewerkers/sters wordt gekenmerkt door een persoonlijke benadering, met aandacht voor alle wensen van de overledene en nabestaanden.

Zo willen wij, met respect voor een ieder, ruimte geven voor een passend afscheid en dit kan zowel een begrafenis als een crematie zijn.

 

We beschikken over 3 vrouwelijke uitvaartverzorgsters, een team van 8 mannelijke dragers (allen dorpsgenoten), 4 vrouwelijke aflegsters verzorgen de laatste verzorging en 7 betrokken bestuursleden. Gezamenlijk verzorgen we op jaarbasis zo'n 15 tot 20 uitvaarten.

Historie

In 1929 is men zich gaan organiseren en zo is de  R.K. Begrafenisvereniging "St. Barbara" ontstaan. Eigenlijk is het een algemene uitvaartvereniging, er worden immers overledenen met elke (of zonder) geloofsovertuiging begraven of gecremeerd, maar de naam R.K. Begrafenisvereniging bleef in de loop der jaren gehandhaafd

Dienstverlening

 • verzorgen en opbaren van de overledene
 • aangifte op het gemeentehuis
 • het maken van een keuze voor een begrafenis of crematie
 • regelen van de uitvaartplechtigheid met eventueel muziek en sprekers
 • assistentie bij het het uitzoeken en opmaken van de kaart, advertenties, de kist en de bloemen
 • regelen van bezoek en condoleance
 • regelen van vervoer voor de overledene en nabestaanden
 • plaatsen van de asbus in een urnengraf of urnenmuur
 • plaatsen van een grafmonument
 • begeleiden van de uitvaartdienst en regelen van een koffietafel

"Met onze 70 jaar aan ervaringen helpen wij u met het bepalen van uw uitvaartwensen"

Renee Hoegee

Rene Hoegee

Adviseur bij Lifetri

Lifetri

Omdat een begrafenis of crematie aanzienlijk meer kost dan het bedrag wat op de rekening in mindering gebracht wordt is de begrafenisvereniging een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Lifetri. Bij deze maatschappij kunt u een aparte verzekering afsluiten, welke is gebaseerd op onze plaatselijke gebruiken en de werkelijke kosten van een uitvaart. Dit verloopt goed en we hebben geen klachten over Lifetri.

 • De aula van R.K. Begrafenisvereniging St. Barbara
 • Rooms Katholieke kerk in Tuitjehorn
 • Urnen op de begraafplaats van Tuitjehorn
 • Begraafplaats van Tuitjehorn