Skip to main content
Respectvolle houding bij uitvaart

RK Uitvaartvereniging St. Jozef

Over

Rooms Katholieke uitvaartvereniging ”St. Jozef”

R.K. Uitvaartvereniging ”St.

Jozef” is een vereniging met bijna 2.000 leden in ’t Veld, Zijdewind, Moerbeek en omstreken. R.K. Uitvaartvereniging ”St. Jozef” is opgericht op 3 maart 1954 maar is desondanks een moderne vereniging. Ons uiteindelijke doel is het verzorgen van passende uitvaarten voor onze leden, ook niet-leden kunnen gebruik maken van onze dienstverlening. We zijn werkzaam in het gebied van de Martinusparochie te ’t Veld.

De vereniging bestaat uit 5 bestuurders, 2 uitvaartverzorgsters, 7 dragers en 3 verzorgsters die tezamen 10 tot 20 uitvaarten verzorgen. Wij zijn lid van de Koepelorganisatie FKB Federatie Katholieke Begrafenisinstellingen.

RK Uitvaartvereniging St. Jozef

Lid worden van uitvaartvereniging

Iedereen beneden de leeftijd van 65 jaar kan lid worden. De contributie bedraagt sinds 1 januari 2006 € 10,00 per jaar per persoon vanaf 18 jaar en deze wordt jaarlijks door middel van een automatische incasso geïnd. Kinderen onder 18 jaar zijn automatisch lid via de ouders. In het jaar dat de 18 jarige leeftijd wordt bereikt, is contributie verschuldigd.

In het kort komt het erop neer, dat de kosten van een uitvaart voor een lid € 1.200,00 goedkoper (situatie 2014) uitvallen ten opzichte van een niet lid. Dit bedrag is opgebouwd uit het niet in rekening brengen van enkele tarieven en diensten (€ 545,00) en het verlenen van een korting (€ 655,00) op de uitvaartkosten.

Samenwerking met Lifetri

Bij R.K. Uitvaartvereniging ”St. Jozef” streven we er naar om elke uitvaart zo goed mogelijk uit te voeren. Een juiste uitvoering van de persoonlijke wensen van de overledene, de wensen van de nabestaanden en de regionale gebruiken en tradities zijn hierbij erg belangrijk. Een uitvaartverzekering kan daarom interessant zijn om de kosten van een uitvaart te dekken.

"Met onze 70 jaar aan ervaringen helpen wij u met het bepalen van uw uitvaartwensen"

Renee Hoegee

Rene Hoegee

Adviseur bij Lifetri

  • RK Uitvaartvereniging St. Jozef
  • RK Uitvaartvereniging St. Jozef
  • Gemeente In 't Veld