Skip to main content
Respectvolle houding bij uitvaart

Neutrale Uitvaartvereniging

Over

De Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal een van de grootste uitvaartvereniging in Zuidoost Groningen en heeft een eigen modern uitvaartcentrum met een ruime ontvangkamer, standaard opbaarkamers en 24 uurs opbaarkamers met een huiselijke sfeer.

De Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal met ruim 9000 leden, is in 1907 opgericht met als doel iedereen, ongeacht hun religieuze achtergrond, een gepaste uitvaart te kunnen bieden voor een betaalbare prijs, dit zonder winstoogmerk. Door de Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal worden aan kwaliteit en dienstverlening hoge eisen gesteld.

Neutrale Uitvaartvereniging

Lidmaatschap

De Neutrale Uitvaartvereniging kent drie verschillende afdelingen voor het lidmaatschap, t.w. 

  1. Begrafenisverzorging
  2. Begrafenisverzorging, inclusief vergoeding grafrechten tot maximaal € 1000 
  3. Crematieverzorging

Vergoeding uitvaartvereniging

Bij overlijden wordt door de vereniging een jaarlijks door het bestuur vast te stellen natura-pakket vergoed. Leden die buiten het directe werkgebied van de vereniging wonen krijgen de waarde van dit pakket vergoed. Dit alles tegen een zeer lage contributie.

Aspirant leden kunnen tot de leeftijd van 30 jaar kosteloos lid worden van de vereniging. Vanaf de leeftijd van 30 jaar dient eenmalig  een vastgestelde inkoopsom te worden betaald. Tevens is er de mogelijkheid om contribuant/niet lid te worden.

"Met onze 70 jaar aan ervaringen helpen wij u met het bepalen van uw uitvaartwensen"

Renee Hoegee

Rene Hoegee

Adviseur bij Lifetri

  • aula Neutrale Uitvaartvereniging
  • kamer Neutrale Uitvaartvereniging in Stadskanaal
  • Rouwcentrum van de Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal