Skip to main content
Respectvolle houding bij uitvaart

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Schoorl

Over

De Laatste Eer Schoorl

“De vereniging stelt zich ten doel de regeling en verzorging van de teraardebestelling van de overledenen der vereniging en van de tot het gezin dier leden behorende personen, op waardige en piëteitsvolle wijze te doen geschieden op een binnen de gemeente Schoorl gelegen begraafplaats, zonder winstoogmerk en op grondslag van wederkerige verzekering”.

In alles is er een keuze, de kist, het rouwtransport, al of niet met volgwagens. De rouwkaarten en de advertenties worden zorgvuldig in overleg met de nabestaanden opgesteld. Zijn er dragers nodig, bloemen, condoleanceregister, condoleance, koffietafel, etc.

Het dagelijks bestuur telt 3 bestuursleden, daarnaast zijn er nog 4 bestuursleden. 2 vaste uitvaartverzorgers, 2 uitvaartverzorgsters als reserve, een dragersgilde.

Het lidmaatschap geeft de verzekering van een professionele uitvaart, die door betrokken en betrouwbare mensen wordt uitgevoerd. Onze vereniging staat voor kwaliteit en dat is zeker geen loze kreet, maar is gebaseerd op jarenlange ervaring. Daarnaast geeft uw contributie recht op verenigingsvergoeding. Dat houdt in dat de kosten voor de uitvaartleidster en de dragers niet in rekening worden gebracht.

Historie

Uitvaartvereniging DLE is op 1 maart 1923 opgericht. Wat eerst een vereniging was met één uitvaartleider, dragers en een handvol leden is nu uitgegroeid tot een volwassen vereniging die bestaat uit 18 medewerkers en ongeveer 800 leden. De meeste medewerkers zijn vrijwilligers, de uitvaartleidsters zijn professionele krachten. De vereniging verzorgt uitvaarten voor leden en niet-leden in Schoorl, Bergen, Groet en Camperduin.

Lokale kosten in uitvaartverzekering

We onderkennen het belang dat de consument heeft om een passende voorziening te treffen voor de uitvaart. Een uitvaartverzekering kan daarom interessant zijn om de kosten van een uitvaart te dekken.Om deze doelstelling te bereiken geeft Uitvaartvereniging De Laatste Eer jaarlijks de lokale prijzen van Schoorl en omgeving door aan uitvaartverzekeraar Lifetri.

"Met onze 70 jaar aan ervaringen helpen wij u met het bepalen van uw uitvaartwensen"

Renee Hoegee

Rene Hoegee

Adviseur bij Lifetri

  • Lijkhuisje te Schoorl
  • Algemene begraafplaats in Schoorl
  • Secretaris Jeannet van Leeuwen van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Schoorl
  • Gerda Roozendaal, uitvaartverzorgster bij De Laatste Eer Schoorl
  • Uitvaartverzorgster Lia Rezelman van uitvaartvereniging De Laatste Eer