Skip to main content
Respectvolle houding bij uitvaart

Uitvaartvereniging Hornhuizen-Kloosterburen

Over

Uitvaartvereniging Hornhuizen-Kloosterburen

De uitvaartvereniging Hornhuizen – Kloosterburen is een vereniging die in 1906 vanuit de “ noaberschap “ gedachte is opgericht.

Deze gedachte gebruiken we nog steeds binnen onze vereniging. Met behulp van onze vrijwilligers proberen we zoveel mogelijk diensten te verlenen waarbij de kosten voor de leden zo laag mogelijk worden gehouden.

Van oorsprong zijn wij werkzaam in de voormalige gemeente Kloosterburen op de algemene begraafplaatsen in Hornhuizen en Kloosterburen. Tegenwoordig ook op andere begraafplaatsen binnen de huidige gemeente de Marne. Als lokale vereniging kennen wij de plaatselijke gebruiken en tradities en houden hier rekening mee tijdens de uitvaart. Ook voor een crematie kunt u gebruik maken van onze diensten.

De lijkkoets waar de overledenen in het verleden mee werden vervoerd is helaas niet meer in ons bezit en maakt dan ook geen onderdeel meer uit van ons vergoedingen pakket. De vervoerskosten op de dag van de uitvaart en vervoer van een zieken- of verpleeghuis naar huis of opbaarruimte wel. Daarnaast zorgen wij voor een baarwagen op het kerkhof, dragers en klokluiders evenals een professionele uitvaartverzorger.

Voor het laatste werken we samen met Hulzebus uitvaartverzorging in Groningen en Uitvaartzorg van Stad tot Wad in Uithuizen, bedrijven die al heel wat jaren actief zijn in de regionale uitvaartbranche. Zij zorgen ervoor dat in de moeilijke periode na het overlijden en op de dag van de uitvaart alle zaken goed geregeld zijn. Uiteraard rekening houdend met uw persoonlijke wensen en in overleg met de nabestaanden.

Uitvaartpolis

Wij werken al tientallen jaren prettig samen met LIFETRI uitvaartverzekeringen. Bij het afsluiten van een uitvaartpolis houden zij rekening met onze dienstverlening. Er is dus geen sprake van dubbele premiebetaling voor dezelfde diensten.

  • Uitvaartvereniging Hornhuizen-Kloosterburen