Skip to main content
Respectvolle houding bij uitvaart

Begrafenisvereniging St.Barbara

Over

Over begrafenisvereniging St.Barbara

Het lidmaatschap van St. Barbara geeft u de zekerheid dat u door vertrouwde mensen op uw laatste reis wordt verzorgd en begeleid.

De vereniging is aangesloten bij deFederatie van Katholieke Begrafenisinstellingen en telt momenteel bijna 2600 leden. Het lidmaatschap staat open voor iedereen, ongeacht achtergrond en/of religie.

De R.K. Begrafenis- en crematievereniging St. Barbara is opgericht in 1934 en vervult een belangrijke functie in Heerhugowaard. Van oorsprong ontstaan uit burenplicht ten dienste van de gemeenschap, zijn we uitgegroeid tot een vereniging met 2600 leden. Er  is in de loop der jaren veel veranderd. De mensen hebben steeds meer eigen wensen ten aanzien van het afscheid bij een overlijden en uiteraard de daaruit voortkomende kosten. Wij kunnen aan die wensen voldoen en daar wij werken zonder winstoogmerk kunnen wij de kosten laag houden.

Begrafenisvereniging St.Barbara

Voordelen begrafenisvereniging

Op de Algemene Ledenvergadering  wordt jaarlijks de dienstverlening voor het komende jaar vastgesteld. Al jaren gaat het hier om het regelen en verzorgen van de gehele uitvaart door een erkend uitvaartleider. Dat bestaat in ieder geval uit:
Aangifte van het overlijden bij de afdeling bevolking van de Gemeente. Afspraken maken met de betrokken instanties betreffende de begrafenis c.q. crematie en daarbij behorende diensten. Daarnaast komt al naar gelang persoonlijke wensen. In alle gevallen kan men rekenen op een dienstenpakket ter waarde van maximaal € 2500,-.

Op de website van de vereniging kunt u alle informatie vinden over het lidmaatschap, de kosten van de dienstverlening en is er een wensformulier waarop u zelf uw uitvaartwensen kunt aangeven.

Bestuur en uitvaartverzorgers

De vereniging telt 5 actieve bestuursleden en twee uitstekend opgeleide en gediplomeerde uitvaarverzorgers die dag en nacht voor u klaar staan met zorg op maat. Dat zijn Peter Sneek en Jan Brink. Er is een team dat de laatste zorg verricht aan de overledene en daarnaast heeft Sint Barbara een eigen dragersgilde.

"Met onze 70 jaar aan ervaringen helpen wij u met het bepalen van uw uitvaartwensen"

Renee Hoegee

Rene Hoegee

Adviseur bij Lifetri

Samenwerking met Lifetri

Lifetri sluit helemaal aan op de vereniging. Er wordt in de verzekering rekening gehouden met de vergoeding vanuit het lidmaatschap en verzekert Lifetri de extra wensen die men nog heeft.

  • Begrafenisvereniging St.Barbara
  • Begrafenisvereniging St.Barbara
  • Begrafenisvereniging St.Barbara