Skip to main content
Respectvolle houding bij uitvaart

Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara

Over

Het doel en de grondslag van de Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara in Grootebroek zijn: Om op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap en/of geïnspireerd vanuit een christelijke visie, onderlinge hulp te verlenen op het gebied van de uitvaart en een overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen, mede om te voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt.

De vereniging heeft primair een lokaal karakter, en eenieder kan zich aanmelden als lid.
Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara

Geschiedenis

In vroeger tijden werd een overledene door zijn/haar buren naar het graf gedragen. Hieruit zijn in de loop van de 20e eeuw uitvaartverenigingen voort gekomen. Zo ook de Begrafenis- en crematievereniging St. Barbara in Grootebroek. Dit is in een notariële akte vastgelegd op 7 december 1956.

Doelstelling

Wij streven er naar een goede uitvaart tegen redelijke kosten te verzorgen. Een warme betrokkenheid en vakmanschap behoren hier ook bij. Veel zakelijke zorgen nemen wij van u over in deze moeilijke dagen. Wij handelen na samenspraak met u veel werkzaamheden af, zoals het bestellen van een door u gekozen kist en eventuele bloemen. Maken afspraken met pastoor/dominee van de kerk en/of leiding van het crematorium en diverse andere instanties. Wij zijn er om uw vragen te beantwoorden enz. enz. Kortom, samen verzorgen wij de uitvaart naar uw wens, zodat het nadien, iets gemakkelijker wordt, terug te kijken op een warme herinnering in een voor de nabestaanden zeer moeilijke tijd.

"Met onze 70 jaar aan ervaringen helpen wij u met het bepalen van uw uitvaartwensen"

Renee Hoegee

Rene Hoegee

Adviseur bij Lifetri

  • de mensen achter Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara