Skip to main content
Respectvolle houding bij uitvaart

Uitvaartvereniging "DLE" Gorredijk, Terwispel en Tijnje

Over

De algemene Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Gorredijk - Tijnje – Terwispel is een vereniging die sinds 1909 de belangen van haar leden behartigt en zorg draagt voor de verzorging van zowel crematies als begrafenissen.

Ook voor niet-leden worden door onze vereniging uitvaarten verzorgd, hiervoor wordt een toeslag in rekening gebracht.

Bij een overlijden kunnen onze leden een beroep doen op de vereniging, nabestaanden worden op deze wijze veel zorgen uit handen genomen, juist op een moment dat ondersteuning het meest nodig is.

Natuurlijk is de betrokkenheid van de plaatselijke vereniging veel groter dan die van een gewestelijke of landelijke instelling, daarnaast staat de jarenlange ervaring en kennis op dit gebied er borg voor dat aan elk detail aandacht wordt besteed.

Onze vereniging werkt op dit gebied van de uitvaartverzorging samen met een bevoegde en deskundige uitvaartverzorger, mevrouw Erna Jansen. Tijdens het eerste persoonlijke contact kunt u al afspraken maken met betrekking tot de voorbereiding van de uitvaart. Men kan de uitvaart of crematie volledig naar eigen wens laten uitvoeren.

Doelstelling.
De doelstelling van de uitvaartvereniging is het op passende wijze verzorgen of doen verzorgen van uitvaarten en het geven van de gewenste voorlichting op dit gebied.

Wat biedt de vereniging “De Laatste Eer” haar leden.
Naast de gebruikelijke dienstverlening zoals omschreven in onze doelstelling, zorgt de uitvaartleider vooral voor een eerste opvang en regelt dat de juiste instanties worden ingeschakeld. Bovendien heeft de vereniging vooraf afspraken gemaakt over prijsstellingen met betrekking tot de dienstverlening. Op deze manier kan “Gorredijk – Tijnje – Terwispel” een volledige uitvaart voor haar leden verzorgen. De vereniging neemt de kosten tot een bedrag van maximaal € 1200.- voor haar rekening.

Hoe wordt u lid?
Iedereen in ons werkgebied kan lid worden van onze vereniging. Als lid dient men jaarlijks contributie te betalen, die door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Vanaf 2015 bedraagt de contributie € 20,00 per jaar voor leden vanaf 18 jaar en ouder en betaling door middel van machtiging. Voor het betalen met acceptgiro wordt € 2.27 kosten in rekening gebracht. De afschrijving van de contributie op uw rekeningafschrift is uw bewijs van lidmaatschap. Kinderen zijn tot 18 jaar gratis lid als een of beide ouders of verzorgers ingeschreven zijn als lid. Wordt u op oudere leeftijd lid dan moet een entreegeld worden betaald volgens een naar leeftijd opgestelde intredetabel. De vergoeding bij een overlijden is voor het jaar 2010 vastgesteld op € 1200.- Wilt u lid worden dan kunt u zich via de mail aanmelden als lid.

  • DE  LAATSTE EER - GORREDIJK - TERWISPEL - TIJNJE
  • Uitvaartvereniging De Laatste Eer Gorredijk
  • Uitvaartvereniging De Laatste Eer