Skip to main content
Brug over de Amstel

Waarom een uitvaartverzekering

Wanneer u overlijdt zullen nabestaanden uitvaartkosten moeten betalen. Voor hen is het wel zo fijn dat het geregeld is.

Nabestaanden niet voor kosten opdraaien.

- Jan Schrik, Coevorden

bekijk alle reviews

Onverwachte kosten

Een overlijden is vaak onverwacht. Naast het verdriet komen er dan ook kosten op nabestaanden af. Een uitvaart moet immers betaald worden.

Het is niet vanzelfsprekend dat nabestaanden deze kosten kunnen betalen. Als dat niet het geval is krijgen ze naast het verdriet ook te maken met financiële zorgen. Daarom is het goed om u bewust te zijn van uw uitvaartkosten. Zo kunt u bepalen of een uitvaartverzekering nodig is of niet. De hoogte van uw uitvaartkosten zijn afhankelijk van een aantal zaken:

Soort uitvaart

Een begrafenis is over het algemeen duurder dan een crematie vanwege de kosten van het graf, het onderhoud en de begraafrechten.

Invulling van de uitvaart

Sommige onderdelen van een uitvaart zijn verplicht maar, u kunt bijvoorbeeld zelf bepalen wat voor soort kist u wilt en of u een volgauto wilt verzekeren.

Locatie van de uitvaart 

Grafkosten verschillen door het hele land van € 800 tot € 7.000, maar ook de kosten van catering verschillen per regio.

Uitvaartkosten

Kosten van een begrafenis

Bij een begrafenis moet u uitgaan van een bedrag tussen de € 4.000 en € 8.000. Wanneer u begraven wilt worden, moet u vooral rekening houden met de kosten van grafrechten bij u in de buurt.

Elke gemeente stelt deze kosten namelijk zelf vast waardoor er grote verschillen bestaan door heel Nederland. Ook de kosten van de uitvaartverzorger en het begraven zelf verschillen per regio. Het kopen en plaatsen van de grafsteen duurt meestal wat langer waardoor het niet standaard wordt meegerekend met de kosten van de uitvaart. U kunt zich hier wel extra voor verzekeren.

Naast begraafkosten moet u rekenen op kosten van de locatie voor een afscheidsdienst, bloemen, het aantal gasten, het soort catering en andere wensen. Ook die prijzen verschillen per regio. Hoe meer u wilt regelen, hoe uitgebreider de begrafenis wordt en hoe meer die gaat kosten. Bij Lifetri kunt u precies berekenen wat uw uitvaart kost.

Bereken uw uitvaartkosten

Uitvaartkosten verschillen per regio behoorlijk. Een graf in Amsterdam is nu eenmaal duurder dan in Drenthe. Vul uw postcode in en bereken gemakkelijk wat de uitvaartkosten in uw woonplaats zijn.

Crematie

Kosten van een crematie

Cremeren is goedkoper dan begraven, omdat er geen kosten voor een graf betaald hoeven te worden. Een crematie kost tussen de € 3.000 en € 6.000 en de prijs is minder afhankelijk van de locatie dan bij begraven.

Wanneer u gecremeerd wilt worden, moet u rekening houden met kosten voor de huur van een crematorium, de kosten van de uitvaartondernemer, de urn en het eventueel plaatsen van de urn in een urnenmuur.

Uw persoonlijke wensen hebben de meeste invloed op de kosten van een crematie. Denkt u hierbij aan het soort kist, eventuele volgauto’s naar het crematorium en catering na afloop. Bij Lifetri kunt u eenvoudig de kosten van uw crematie berekenen.

"Met onze 70 jaar aan ervaringen helpen wij u met het bepalen van uw uitvaartwensen"

Renee Hoegee

Rene Hoegee

Adviseur bij Lifetri

Uitvaartwensen

Wensen duidelijk voor nabestaanden

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering legt u ook vast of u begraven of gecremeerd wilt worden. Dit biedt nabestaanden houvast bij het regelen van uw uitvaart.

Bij Lifetri verzekeren we een bedrag voor uw uitvaart. Dit bedrag is mede gebaseerd op uw uitvaartwensen. Zo kunnen we namelijk bepalen welk bedrag u nodig heeft. Een begrafenis kost normaal gesproken meer dan een crematie. Heeft u specifieke wensen? Dan kunt u dat aangeven bij het afsluiten van een uitvaartverzekering.

Het bedrag dat u verzekert, wordt bijvoorbeeld hoger als u een luxe kist wilt of uitgebreide catering. Dit krijgen uw nabestaanden ook te zien als ze uw uitvaartverzekering raadplegen. Zo weten ze wat uw wensen zijn en kunnen ze deze betalen met de uitkering van uw uitvaartverzekering. Omdat Lifetri een natura uitvaartverzekeraar is, kan het bedrag ook alleen aan uw uitvaart besteed worden.

Wijzigingen

Kosten en wensen veranderen

Het kan zijn dat uw uitvaartkosten op dit moment geen probleem zouden zijn. Maar hoe zit dat over een paar jaar? En wat als de kosten hoger worden of uw wensen veranderen? Met een uitvaartverzekering kunt u daar op inspelen.

Wensen

U kunt uw uitvaartwensen tijdens de gehele looptijd kosteloos aanpassen. Er wordt dan opnieuw gekeken naar het bedrag waarvoor u verzekerd bent. Zo blijft u goed verzekerd voor uw uitvaart.

Kosten

Het kan zijn dat uw wensen niet veranderen, maar uw uitvaart wel duurder wordt. Daarom controleren we voor u elk jaar de prijzen. Is uw uitvaart duurder geworden? Dan doen we u een nieuw voorstel.

Gezin

Heeft u een kinderwens? Kinderen kunnen gratis toegevoegd worden aan uw uitvaartverzekering. Tot hun 18e zijn ze dan voor hetzelfde bedrag als u verzekerd. Na die tijd moeten ze een eigen uitvaartverzekering afsluiten.

Vrijheid

Het bedrag dat u verzekerd voor uw uitvaart kan alleen aan uw uitvaart besteed worden. Dit is gebaseerd op uw wensen maar daar zit u niet aan vast. Het bedrag voor een luxe kist mag dus ook in de catering worden gestoken.