Skip to main content
Brug over de Amstel

Hoe werkt een uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering sluit u vaak af voor de rest van uw leven. Het is dus goed om te weten hoe een verzekering bij Lifetri precies in elkaar zit.

Nabestaanden niet voor kosten opdraaien.

- Jan Schrik, Coevorden

bekijk alle reviews

Werkwijze

Soorten uitvaartverzekeringen

Bij Lifetri kunt u uw uitvaart op verschillende manieren verzekeren. De vorm waar u voor kiest is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U kunt maandelijks premie betalen voor een uitvaartverzekering, de volledige premie in één keer betalen of een bedrag voor uw uitvaart storten.

Natura uitvaartverzekering

Voor onze natura uitvaartverzekering betaalt u tot uw 85e een maandelijkse premie. De hoogte van deze premie is afhankelijk van uw leeftijd, gezondheid en hoogte van het verzekerde bedrag. Uw premie stijgt alleen als uw uitvaartkosten stijgen. Dat controleren we jaarlijks met onze Zekerheidscheck. U kunt dan zelf kiezen of u een hoger bedrag wilt verzekeren en meer premie wilt gaan betalen.

Koopsom verzekering

Heeft u iets meer te besteden en wilt u in één keer de volledige premie betalen? Dan kunt u kiezen voor een koopsom uitvaartverzekering. U profiteert dan van een interessante korting en voldoet gelijk aan alle financiële verplichtingen voor uw verzekering. Het verzekerde bedrag voor uw uitvaart staat op dat moment vast en kan niet meer verhoogd of verlaagd worden. In één keer geregeld dus.

Uitvaartdeposito

Als u zelf al een bedrag heeft gereserveerd voor uw uitvaart kunt u gebruik maken van een uitvaartdeposito. U legt dit bedrag in bij Lifetri en ontvangt daar rente over zodat het bedrag in de toekomst hoger wordt. Uitvaartkosten stijgen door de jaren heen en zo groeit uw deposito mee. Uiteindelijk kan het bedrag dat u opzij legt voor uw uitvaart ook alleen aan uw uitvaart besteed worden.

Regelen

Uitvaartverzekering aanvragen

Bij Lifetri kunt u eenvoudig online een uitvaartverzekering regelen. Wilt u een koopsom uitvaartverzekering of uitvaartdeposito afsluiten? Dan kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs. Zij komen graag bij u langs om alle mogelijkheden te bespreken. In elke regio is een adviseur van Lifetri werkzaam.

Stap 1 – Premie berekenen

U kiest tijdens het premie berekenen voor een begrafenis of crematie en vult uw postcode en geboortedatum in. U ziet dan de premie van een standaard uitvaartverzekering. U kunt uw eigen uitvaartwensen nu toevoegen zoals het graf, extra bloemen of een luxe kist. Hiermee berekenen we zo nauwkeurig mogelijk de kosten. Zo stelt u gemakkelijk zelf uw eigen uitvaartverzekering samen.

Stap 2 – Verzekering afsluiten

U heeft de verzekering voor uw begrafenis of crematie samengesteld. Vervolgens kunt u de benodigde gegevens invullen van uzelf en eventuele andere personen voor wie u een uitvaartverzekering afsluit. Denk aan persoonsgegevens, contactgegevens, gezondheidsgegevens en betaalgegevens. Als u deze stap afrondt heeft u de uitvaartverzekering aangevraagd.

Stap 3 – Vragen gezondheid

Als er geen twijfel is over uw gezondheid na de drie medische vragen in het afsluitproces, hoeft u geen aanvullende gezondheidsverklaring in te vullen. Maar als één van de verzekerden medicijnen gebruikt, een ziekte heeft of onder behandeling is (geweest) bij een arts, is er voor deze persoon wel een aanvullende gezondheidsverklaring nodig. De persoon in kwestie (of degene die de aanvraag doet als het om een minderjarig kind gaat) krijgt dan per e-mail een uitnodiging om een aantal vragen te beantwoorden over zijn of haar gezondheid. Het kan zijn dat we daarna de aanvraag voor die persoon moeten afwijzen of een voorstel doen voor een verzekering met verhoogde premie.

Stap 4 – Verzekering aanvragen

Na de gezondheidsverklaring komt uw aanvraag binnen bij Lifetri en zullen wij deze beoordelen en verwerken. We controleren of de polis goed is opgebouwd, er niets twee keer is verzekerd en of er geen producten, diensten of wensen op staan die we niet kunnen verzekeren.

Stap 5 – Uitvaartverzekering versturen

Als we alles hebben gecontroleerd sturen we de uitvaartverzekering per post naar u toe. Vanaf de volgende maand begint u met het betalen van de premie en vanaf dat moment bent u verzekerd. Wanneer u niet tevreden bent met de uitvaartverzekering die u heeft ontvangen kunt u binnen 30 dagen na ontvangst uw verzekering kosteloos stopzetten. U hoeft daarbij geen reden op te geven.

Wijzigingen

Na het afsluiten

Tijdens uw leven kan er veel veranderen. Het is dan wel zo fijn dat uw uitvaartverzekering flexibel is. Daarom kunt u tijdens de looptijd altijd bij Lifetri terecht voor wijzigingen. Andersom houden we u ook op de hoogte van bijvoorbeeld prijsstijgingen zodat u goed verzekerd blijft.

Wijzigingen

Het kan zijn dat uw uitvaartwensen tijdens uw leven veranderen. Bij ons bent u altijd vrij om zonder extra kosten uw verzekering daarop aan te passen. Ook veranderen er regelmatig zaken in uw persoonlijke situatie. In sommige gevallen is het verstandig om Lifetri daarvan op de hoogte te brengen. Bijvoorbeeld wanneer uw verhuist, een nieuw rekeningnummer heeft of er een kindje geboren wordt.

Jaarlijkse controle

Bij Lifetri controleren we uw uitvaartverzekering elk jaar op de waarde ervan. De prijzen van uw uitvaartwensen kunnen namelijk gestegen zijn. Op dat moment bent u niet meer volledig verzekerd voor uw uitvaart. We nemen dan contact met u op en doen een voorstel om uw uitvaartverzekering aan te passen. U bepaalt dan zelf of u een hoger bedrag wilt verzekeren.

"Met onze 70 jaar aan ervaringen helpen wij u met het bepalen van uw uitvaartwensen"

Renee Hoegee

Rene Hoegee

Adviseur bij Lifetri

Uitkeren

Uitvaartverzekering uitkeren

U sluit een uitvaartverzekering af zodat uw nabestaanden niet zelf uw uitvaart hoeven te betalen. Er wordt pas uitgekeerd als uw overleden bent dus u zult zelf niet kunnen controleren of dit daadwerkelijk gebeurt. Wel is het belangrijk om te zorgen dat nabestaanden af weten van uw verzekering.

Aan de hand van de volgende stappen kunnen uw nabestaanden zorgen dat de uitkering geregeld wordt:

Stap 1 – Meld overlijden

Wanneer u komt te overlijden kunnen uw nabestaanden contact opnemen met Lifetri. Meestal gebeurt dit door een familielid of een goede vriend. Zij melden het overlijden zodat we de procedure van uitkering kunnen starten.

Stap 2 – Controle uitvaartverzekering

Na de melding zoeken wij uw uitvaartverzekering op en controleren we bijvoorbeeld welke verzekering u heeft, wat de waarde is, of alle premie is betaald en of u binnen twee jaar na het afsluiten van de verzekering bent overleden. In dat geval doen we namelijk aanvullend onderzoek om te kijken of er geen informatie is achter gehouden wat betreft uw gezondheid.

Stap 3 – Uitvaart

De uitvaartverzorger die uw nabestaanden inschakelen neemt contact op met Lifetri. Hij zal informatie opvragen over de uitvaartverzekering, de waarde en mogelijkheden met de verzekering. Op basis van deze informatie en uw persoonlijke wensen wordt de begrafenis of crematie geregeld met de nabestaanden. Lifetri wordt inhoudelijk niet betrokken bij de uitvaart.

Stap 4 – Uitkering

Na de uitvaart sturen uw nabestaanden of de uitvaartverzorger een akte van overlijden en de complete rekening naar Lifetri. Wij keren vervolgens maximaal het bedrag uit waarvoor u verzekerd bent. Is de rekening lager dan uw verzekerde bedrag? Dan kunnen de nabestaanden mogelijk andere kosten voor uw uitvaart bij ons declareren. Als de rekening hoger is dan het verzekerde bedrag, dan zullen uw nabestaanden de rest moeten betalen.

Voorwaarden

Voorwaarden uitvaartverzekering

Aan de uitvaartverzekering van Lifetri is een aantal voorwaarden verbonden. Zodat u precies weet wat er komt kijken bij het afsluiten van de verzekering hebben wij deze voorwaarden op de achterkant van elke uitvaartverzekering vermeld. Aangezien sommige termen wat lastig te begrijpen zijn of voor u niet gelden, beschrijven we de belangrijkste voorwaarden en afspraken op deze pagina. Voor de volledige en complete polisvoorwaarden kunt u kijken op de achterkant van uw uitvaartverzekering of het document downloaden op onze website.

Welke kosten worden vergoed?

Tot maximaal de hoogte van het bedrag waarvoor u verzekerd bent kunnen alle kosten van uw uitvaart vergoed worden. Dit bedrag is opgebouwd uit product en diensten die u zelf heeft gekozen, maar nabestaanden kunnen ook zelf bepalen hoe ze dit bedrag willen besteden. Heeft u bijvoorbeeld een kist van 1.500,- euro verzekerd maar kiezen uw nabestaanden voor een kist van 1.000,- euro , dan houden ze 500,- euro over om aan iets anders voor uw uitvaart te besteden.

Welke kosten worden niet vergoed?

Alle kosten boven het bedrag waarvoor u verzekerd bent kan Lifetri niet betalen. Als de kosten van uw uitvaart hoger zijn dan het verzekerde bedrag, dan moeten uw nabestaanden dat verschil betalen. Als uw uitvaart bijvoorbeeld 6.000 euro kost terwijl uw verzekering een waarde heeft van 5.500 euro, dan zal de uitvaartverzorger uw nabestaanden een rekening van de resterende 500,- euro sturen. Ook kosten die niet direct met uw uitvaart te maken hebben mogen we niet vergoeden omdat we als natura uitvaartverzekeraar alleen rekeningen van de uitvaart kunnen betalen.

Waarom moet ik informatie geven over mijn gezondheid?

Een uitvaartverzekering van Lifetri sluit u af voor het leven en daarom is het onze taak om als bedrijf gezond te blijven. Zo kunnen we er zijn voor uw nabestaanden wanneer zij ons nodig hebben. Vandaar dat we kritisch kijken of we uw uitvaart kunnen verzekeren zonder het risico te lopen dat u op korte termijn overlijdt. Uw gezondheid heeft invloed op uw levensverwachting. Daarom proberen we met een aantal vragen een goed beeld van uw gezondheid te krijgen. Op basis van deze informatie is het mogelijk dat we uw aanvraag voor een verzekering accepteren, uw aanvraag accepteren maar wel tegen een hogere premie of dat we uw aanvraag helaas moeten afwijzen.

Kan ik een verzekering afsluiten als ik ziek ben?

Als u ziek bent kunt u mogelijk toch een uitvaartverzekering afsluiten. Daarom vragen we altijd om aanvullende informatie over uw gezondheid. Uw gezondheid kan leiden tot een afwijzing, een verhoogde premie of een gewone acceptatie. Elke situatie is anders dus we kunnen niet bij voorbaat al zeggen of u een verzekering kunt afsluiten wanneer u een bepaalde aandoening zoals bijvoorbeeld kanker of diabetes heeft (gehad).

Kan ik zelf een uitvaartverzorger kiezen?

Bij Lifetri heeft u 100% vrije keuze voor een uitvaartverzorger. U of uw nabestaanden kunnen dus elke uitvaartverzorger opdracht geven om uw uitvaart te regelen. Wij ontvangen vervolgens de rekening en betalen maximaal het bedrag waarvoor u verzekerd bent aan de uitvaartverzorger. Op uw uitvaartverzekering staat altijd een uitvaartverzorger vermeld die uw nabestaanden kunnen bellen na uw overlijden. Dat is één van de ruim 300 uitvaartverzorgers met wie we samenwerken om de kosten van uw uitvaart te berekenen. Maar u bent niet verplicht om het totaal bedrag waarvoor u verzekerd bent ook daadwerkelijk bij die uitvaartverzorger uit te geven.

Hoe worden het verzekerde bedrag en de uitvaartkosten bepaald?

Het bedrag waarvoor u verzekerd bent bestaat uit de kosten voor uw uitvaart. Deze uitvaartkosten berekenen wij aan de hand van prijzen bij de uitvaartverzorger bij u in de buurt. De uitvaartverzorger die deze kosten aan ons doorgeeft staat ook vermeld op uw uitvaartverzekering. U bent vrij om uw uitvaart door een ander te laten verzorgen, maar dan kan het wel zijn dat het bedrag waarvoor u verzekerd bent niet overeenkomt met de uiteindelijke kosten. Daarnaast krijgt u bij een begrafenis u ook te maken met grafrechten die door de gemeente worden vastgesteld. In Nederland kunnen deze kosten behoorlijk uiteenlopen van 800 tot 7.000 euro.

Heeft Lifetri een indexatie?

Tijdens de looptijd van uw uitvaartverzekering stijgen de kosten van uw uitvaart maar Lifetri indexeert uw verzekering niet met een vast percentage. In plaats daarvan geven de uitvaartverzorgers waarmee we samenwerken elk jaar hun prijzen door. Wanneer uw uitvaartkosten stijgen laten wij dat aan u weten. Dit doen we met een nieuwe voorstel waarin staat vermeld wat er duurder is geworden en wat uw uitvaart na deze prijsstijging gaat kosten. U bepaalt vervolgens zelf of u de verzekering wilt aanpassen en voor een hoger bedrag verzekerd wilt zijn.

Wanneer wordt mijn verzekerde bedrag niet uitgekeerd?

Wanneer u binnen 2 jaar na het afsluiten van uw uitvaartverzekering komt te overlijden, start er een standaard procedure om te achterhalen wat de doodsoorzaak is. We moeten namelijk uitsluiten dat u bepaalde informatie voor ons heeft achtergehouden. Het kan gebeuren dat we uw uitvaart niet betalen als u bepaalde afspraken niet bent nagekomen.

In de volgende situaties mag Lifetri besluiten om het bedrag waarvoor u verzekerd bent niet uit te keren:

  • De verzekering is al gestopt.
  • De premie is niet (volledig) betaald.
  • Fraude of misleiding met bijvoorbeeld medische informatie.

Waar vind ik alle voorwaarden en belangrijke documenten?

Lees meer over de dienstverlening en werkwijze van Lifetri.