Skip to main content
Kind hand vasthouden

Kinderlijke rouw

Ook kinderen rouwen na een overlijden en dat doen ze op hun eigen manier. Dat uit zich bij elk kind en op iedere leeftijd op een andere manier.

Rouw

Rouw bij kinderen

Kinderen hebben een bijzondere kijk op het leven en dus ook op de dood. Waar volwassenen zich rondom een overlijden voorzichtig uiten, reageren kinderen juist impulsief. In combinatie met hun onbevangenheid kan dit leiden tot verrassende vragen en opmerkingen over sterfelijkheid.

Dat zorgt aan de ene kant voor een lach tijdens een emotionele periode maar het helpt soms ook om de dood op een andere manier te bekijken. Kinderen maken de dood bespreekbaar en daarom is het goed ze die ruimte te geven. Een belangrijk onderdeel van het rouwproces is de uitvaart die Lifetri voor iedereen mogelijk wil maken met een uitvaartverzekering.

Rouw bij kinderen herkennen

Rouw is bij kinderen vooral te zien doordat ze zich boos en agressief gedragen. Na een sterfgeval is het belangrijk om dit gedrag te herkennen als manier van verdriet tonen. Het corrigeren van dat gedrag is dan niet de oplossing. Een kind wil zich juist begrepen voelen door bijvoorbeeld de ouders. Zij moeten het verdriet daarom niet negeren maar er juist over praten. Eerlijkheid en duidelijkheid zijn daarbij erg belangrijk, ook al zijn vragen nog zo confronterend of raar. Ook geruststelling speelt daarbij een rol. Kinderen kunnen namelijk bang worden voor de dood of zich schuldig voelen over een overlijden.

Leeftijd van invloed op rouw

Terwijl kinderen opgroeien worden ze zich steeds bewuster van hun omgeving. Ze herkennen emoties van anderen, gaan zich hechten en voelen dus gemis. Toch is het echte besef van een overlijden niet op alle leeftijden aanwezig:

  • Baby’s en peuters (0-3 jaar): geen besef van overlijden.
  • Kleuters (3-6 jaar): overlijden lijkt niet definitief.
  • Schoolkinderen (6-12 jaar): einde van het leven onduidelijk.
  • Pubers (12-18): zelfde besef als volwassenen.
Jongetje op de arm
Allerjongsten

Rouw bij baby’s en peuters

De allerjongsten weten niet wat de dood is maar ze voelen het bijvoorbeeld wel als één van hun ouders komt te overlijden. De aanwezigheid, warmte en aandacht van dit vertrouwde persoon wordt dan gemist.

Op deze leeftijd kunnen ze echter wel gemakkelijk aan een ander gaan wennen die ze liefdevol verzorgt. Ze willen namelijk zekerheid en bescherming voelen. Eten en slecht slapen past bij het rouwen op deze leeftijd. Deze reactie op een overlijden kan soms maanden op zich laten wachten. Om ze te troosten hebben ze meer aandacht nodig dan ze gewend waren.

Schoolkinderen

Verlies bij schoolkinderen

Schoolkinderen beseffen wat de dood betekent maar tot hun 9e begrijpen ze nog niet wat het einde van het leven precies inhoudt. Daardoor kan het zijn dat ze een overlijden niet toe willen geven. In deze leeftijd willen kinderen zich graag groot houden en stoer zijn waardoor ze verdriet vooral tonen zijn als ze alleen zijn.

Het is daarom goed om met schoolkinderen te praten zodat ze hun gevoelens kunnen uiten. Ze kunnen hun verdriet ook kwijt in andere vormen zoals tekenen en knutselen. Het bezoeken van de uitvaart kan ook een goede manier zijn om het verlies te verwerken. Zo zien ze hoe anderen hun gevoelens rondom een afscheid delen.

Meisje bij een graf
Pubers

Rouwen en puberen

Scholieren willen als volwassenen benaderd worden als het gaat om het verlies van een dierbare. Het besef is namelijk even groot en ze willen dat hun verdriet serieus wordt genomen. In de pubertijd maken kinderen zich los van hun ouders. Dat natuurlijke proces wordt verstoord als één van de ouders komt te overlijden.

Hun verdriet kan zich uiten in het overnemen van zorgtaken om de achterblijvende ouder te helpen. In deze leeftijdscategorie kunnen ze zich echter ook gaan verzetten. Ook kunnen ze zich schuldig voelen over ruzies met een overleden ouder. Dat is niet altijd te zien maar het is belangrijk om ruimte voor die gevoelens te geven.

Hulp

Hulp bij rouwende kinderen

Kinderen hebben hun eigen manier van rouwverwerking. Voor een volwassene kan dit raar overkomen maar er hoeft niets raars aan de hand te zijn. Het is daarom ook niet nodig om te corrigeren of te straffen als een kind zich op een bijzondere manier uit.

Als kinderen lange tijd neerslachtig blijven en geen plezier meer hebben in dagelijkse dingen, kunnen ouders of verzorgenden overwegen om hulp in te schakelen. Op de lange termijn kunnen kinderachtig gedrag, het belangrijk maken of nadoen van de overledene, vermijden van leeftijdsgenoten of slechte schoolprestaties ook aanleiding geven om hulp bij het rouwen te zoeken.

Meer over kinderen en rouw

Wilt u meer informatie over rouw bij kinderen? Dan kunt u terecht op de volgende websites: