Skip to main content
Strand

Regelen na de uitvaart

Wanneer een dierbare komt te overlijden komt er veel op nabestaanden af. Lifetri zet op een rij wat er geregeld moet worden.

Contact met Lifetri

Telefonisch

035 - 548 08 08

maandag t/m vrijdag; 9:00 - 17:00

Zelf regelen

Afspraak met adviseur maken

Uitvaartverzorger zoeken

Een vraag stellen

Afwikkelen

Zorg dat u verder kunt

Na een uitvaart breekt voor de nabestaanden een moeilijke periode aan. De periode tussen overlijden en de uitvaart zelf wordt vaak in een roes beleefd. Na de uitvaart wordt het verlies van de overledene duidelijk merkbaar in de huiselijke omgeving en de werksituatie. Het rouwproces is begonnen.

Toch moeten nabestaanden tal van formulieren invullen en doornemen. Gelukkig bestaan er veel instanties en hulpverleners in Nederland die ondersteuning kunnen bieden aan nabestaanden in deze moeilijke periode. Onze checklist laat zien wat u moet doen na de uitvaart. Sommige dingen moeten zo snel mogelijk geregeld worden, andere zaken hebben minder prioriteit.

Opzegdienst

Na een overlijden komt er veel administratie op nabestaanden af. Dit kost vaak veel tijd. De Opzegdienst helpt u met deze zorgen. Hiermee geeft u een overlijden in één keer door aan veel instanties. Zo heeft u minder administratie en meer tijd voor verwerking van het verlies. De Opzegdienst werkt via internet. Met enkele eenvoudige stappen geeft u het overlijden door.

Opzegdienst weet welke informatie bedrijven hiervoor nodig hebben en geeft dit snel en automatisch door. Vaak heeft u als nabestaande ook recht op teruggave van abonnementsgeld, bijvoorbeeld van een tijdschrift. Opzegdienst vraagt dit automatisch aan. Bovendien krijgen verzekerden van Lifetri € 10,- korting. Hierdoor kost Opzegdienst slechts eenmalig € 39,-.

Rouwzorgverleners

Lifetri werkt samen met de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR). Deze verwijst jaarlijks meer dan duizend nabestaanden door naar rouwzorgverleners. De LSR beschikt over een verwijsbestand van honderden initiatieven op het gebied van rouwzorg. Onderstaande link verwijst naar de website van de LSR.

Hierop staat een verwijsbestand met websites of e-mailadressen van rouwzorgverleners uit het LSR- verwijsbestand, zowel van vrijwilligerorganisaties als van hulpverleners (of hulpverlenende instanties). Deze rouwzorgverleners zijn allen geschoold op het gebied van rouw en rouwzorg. Om een rouwzorgverlener in uw nabije omgeving te zoeken kunt u uw provincie of woonplaats invullen en er verschijnt een overzicht van rouwzorgverleners bij u in de buurt.

Bankzaken

Regelen met de bank

 • Stel de bank op de hoogte van het overlijden.
 • Als u gevolmachtigde bent, toon dan bij de bank een verklaring van erfrecht, dan kunt u de bankzaken afhandelen.
 • Vraag de bank naar haar beleid bij een overlijden: zijn er standaardformulieren om de wijzigingen door te geven?
 • Worden vaste betalingen meteen stopgezet? Is de en/of rekening nog beschikbaar? De meeste banken bieden deze informatie ook op hun website.
 • Vraag de bank om een overzicht van de periodieke betalingen en automatische incasso’s.
Belasting

Regelen met de Belastingdienst

Door een overlijden kan het zijn dat bepaalde belastingen wel of juist niet meer voor u gelden.

Zorgtoeslag

Sinds 2006 geldt voor iedereen in Nederland een verplichte zorgverzekering, met een nominale premie en een inkomensafhankelijk deel. U kunt voor de nominale premie een tegemoetkoming krijgen, de zorgtoeslag. Het kan zijn dat u vanwege het overlijden van de partner recht hebt op de zorgtoeslag of dat de hoogte van de zorgtoeslag wijzigt. U kunt dit checken bij de Belastingdienst.

Eenpersoonshuishouden: lagere lokale lasten

Check of u voor sommige lokale belastingen in aanmerking komt voor een lager tarief of kwijtschelding. Sommige gemeenten hebben voor eenpersoonshuishoudens bijvoorbeeld een lager tarief reinigingsrechten of milieubelasting, maar het beleid verschilt per gemeente.

Hogere heffingskorting

Als u alleen bent achtergebleven met kinderen, kunt u als eenoudergezin in aanmerking komen voor een hogere heffingskorting van de belasting. Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekering. U hoeft dus minder belasting en premies te betalen. U kunt dit navragen bij de Sociale Dienst of de Belastingdienst.

Inkomstenbelasting

Wanneer iemand overlijdt, eindigt de belastingplicht en moeten de erfgenamen de belastingzaken van de overledene afwikkelen. Denk daarbij aan aangiften en aanslagen van de inkomstenbelasting. Echtgenoten en huisgenoten kunnen bepaalde inkomsten, aftrekposten en vermogen onderling verdelen. Door het overlijden is dat niet meer mogelijk, daarom geldt een afwijkende regeling. In het F-biljet kunt u verzoeken om de overledene voor het hele jaar als fiscale partner te beschouwen, waardoor u toch de persoonsgebonden aftrekposten kunt verdelen.

Voorlopige teruggaaf

Als de overledene heeft verzocht om voorlopige teruggave van belastingen, dan hoort u als nabestaanden te melden aan de Belastingdienst dat die Voorlopige Teruggaaf betalingen er waren, zodat die kunnen worden stopgezet. Nabestaanden kunnen bovendien bezwaar indienen tegen voorlopige aanslagen die de overledene zijn opgelegd.

Huurtoeslag

Misschien is door het overlijden de gezinssituatie financieel dusdanig veranderd, dat u recht hebt op huurtoeslag. U kunt hiervoor navraag doen bij de Belastingdienst.

Erfenis

Waar moet u op letten bij de erfenis?

Als nabestaande maakt u mogelijk aanspraak op de erfenis. Die kan uit bezittingen maar ook uit schulden bestaan. Zet daarom eerst alle zaken goed op een rij voordat u de erfenis aanvaardt.

 • Is er een testament of codicil?
 • Zijn er in het testament legaten opgenomen of zijn er in het codicil voorwerpen toegewezen aan mensen?
 • Wat is de waarde van die legaten en voorwerpen?
 • Wat zijn de bezittingen op de dag van overlijden?
 • Moet er een officiële taxateur worden ingeschakeld?

Denk bij bezittingen aan:

 • contant geld (check ook de kluis);
 • lopende bankrekening;
 • spaarrekening;
 • effectenrekening;
 • effectendepot;
 • huis;
 • auto;
 • bijzondere huisraad;
 • sieraden, antiek en dergelijke.

Wat zijn de schulden op de dag van overlijden? Denk aan:

 • hypotheek;
 • leningen;
 • belastingschuld;
 • achterstallige betalingen;
 • Wat is het saldo van de erfenis?
Kinderen

Waar moet u op letten bij kinderen?

 • Vraag het SVB of het kind recht heeft op een (half)wezenuitkering via de ANW.
 • Informeer bij het pensioenfonds of het kind recht heeft op een (half)wezenuitkering via het pensioenfonds van de overledene.
 • Heeft het kind recht op kinderbijslag? Informeer bij het SVB.
 • Check bij de Belastingdienst of u recht hebt op kinderopvangtoeslag via 0800 - 0543 of www.belastingdienst.nl.
 • Informeer bij de DUO (voormalige IB-groep) of er iets verandert in de tegemoetkoming in studiekosten. Kijk op de website van DUO of bel naar (050) 599 77 55.
Opzeggen

Wat moet u allemaal opzeggen als een alleenstaande overlijdt?

Als de partner overlijdt, hoeft u uiteraard minder op te zeggen, want veel verzekeringen en services zult u zelf nog willen gebruiken. In dat geval moet u doorgeven dat de post/rekeningen voortaan op een andere naam moeten komen.

 • Nutsbedrijven (gas, water, licht).
 • Bankrekeningen.
 • Waterschap.
 • Abonnementen van tijdschriften en kranten.
 • Verzekeringen: inboedel, opstal, aansprakelijkheid, auto, reizen, rechtsbijstand.
 • Verenigingen, sportschool.
 • Hoewel het minder voorkomt: leveranciers die aan huis komen zoals bakker of melkboer, maar ook de glazenwasser en tuinman.
 • Postorderbedrijven, zoals boek- of platenverkoopbedrijven.
Testament

Centraal Testamentenregister

Een testament bepalend als het gaat om het verdelen van de erfenis. Daarom moet er altijd eerst gekeken worden of de overledene een testament heeft opgesteld.

Het Centraal Testamentenregister (CTR) is een database waarin de (kandidaat-)notarissen registreren wie een testament heeft opgemaakt, wanneer hij dat heeft gedaan en bij welke notaris. Het CTR geeft antwoord op de vraag of een overledene een testament heeft en bij welke notaris zich dat bevindt. Het biedt geen inzage in de inhoud van het testament.


Postbus 19398
2500 CJ Den Haag
Telefoon 0900 - 114 41 14 (€ 0,25/minuut)
Open: werkdagen 9.00 – 11.00 uur en 13.30 – 16.00 uur
website Centraal Testamentenregister (CTR)

Uitkering

Op welke uitkeringen heeft u recht na een overlijden?

Als de overledene een uitkering had, hoort u binnen enkele weken een bevestiging van het overlijden te krijgen van de uitkeringsinstantie. Is dit niet het geval, meld dan zelf het overlijden.

 • Check of u recht hebt op een overlijdensuitkering.
 • Als de overledene een baan had, meld het overlijden bij de werkgever.
 • Check of u recht hebt op een overlijdensuitkering.
 • Check of de overledene meedeed met een werknemersspaarregeling.
 • Check of de overledene pensioenrechten heeft opgebouwd.
Woning

Waar moet u op letten bij een koopwoning?

Informeer of een levensverzekering aan de hypotheek is gekoppeld. Bespreek met de bank, maar bijvoorbeeld ook met een onafhankelijk hypotheekbemiddelaar of het verstandig is om de hypotheek over te sluiten, zodat de maandlasten lager worden.

Meld het overlijden bij de verhuurorganisatie. Was uw partner officieel huurder? Laat het huurcontract dan op de nieuwe naam zetten. Informeer bij de Belastingdienst of u recht heeft op huurtoeslag.