Skip to main content

Werken aan (on)zekerheid met digitaal nalatenschap

Wat tijdens ons leven opbouwen vormt de erfenis voor onze nabestaanden. Tijdens ons leven kunnen we met een testament vastleggen wat er met die erfenis moet gebeuren.

Notaris

Officieel vastleggen van online gegevens en wensen

In deze tijd hebben we digitaal ook heel wat opgebouwd. In sommige gevallen is dat ook écht van waarde als het gaat om Bitcoins, game tegoeden en het Paypal-saldo. In andere gevallen gaat het om informatie zoals foto’s, video’s en verhalen. Vandaar dat dit soort zaken ook officieel vastgelegd kunnen worden bij een notaris. Zo kun je net als met het Social Media Testament vastleggen wat er moet gebeuren met je digitale nalatenschap.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie ziet dat de aandacht voor digitaal nalatenschap bij zowel notarissen als bij cliënten toeneemt. Volgens woordvoerder Nora van Oostrom is die aandacht terecht: ‘digitaal zijn veel zaken vastgelegd die na een overlijden afgehandeld moeten worden en anderzijds zijn digitale zaken steeds vaker geld waard.’ Digitaal bezit wordt dus langzamerhand onderdeel van het traditionele testament dat we al eeuwen kennen. Het gaat dan enkel om digitaal bezit van financiële waarde dat geërfd kan worden. Een account op Facebook is officieel namelijk geen bezit. Wel kan de notaris een rol spelen als het gaat om het vastleggen van online gegevens waarmee nabestaanden inzicht krijgen in het online leven en de wensen van de overledene. 

Hoewel nabestaanden geen rechten hebben over accounts en informatie van een overledene biedt een notaris volgens van Oostrom wel degelijk toegevoegde waarde. Het gaat dan met name om het vastleggen van accountinformatie: ‘Vaak kunnen mensen slecht achterhalen welke digitale profielen en eventuele tegoeden of betaaldiensten er zijn.’ Bij een notaris kan daarom een document opgesteld worden waarin deze informatie wordt vastgelegd. Het is dan tegelijkertijd mogelijk om aan te geven wat er met online accounts moet gebeuren. Dit geeft nabestaanden duidelijkheid en de cliënt zekerheid dat wensen worden waargemaakt.

Vastleggen van digitale wensen

Het officieel vastleggen van accountinformatie en bijbehorende wensen kan doormiddel van een door de notaris opgesteld document of via een digitale dienst zoals bijvoorbeeld Digizeker. Bij deze online dienst is het mogelijk om gegevens in te vullen en bij wijzigingen aan te passen. Zo blijft de informatie up-to-date wanneer wachtwoorden gewijzigd worden, nieuwe accounts worden aangemaakt of profielen juist worden verwijderd. De notaris beheert de toegang tot Digizeker en beschikt over een reservesleutel. Daarnaast wordt de dienst ingeschreven in het Centraal Testamentenregister waardoor erfgenamen de digitale gegevens gegarandeerd ontvangen. Mochten er accounts zijn die voor nabestaanden onbekend moeten blijven dan is dat eventueel ook mogelijk. 

Hoewel de aandacht voor digitaal nalatenschap toeneemt ziet Van Oostrom toch bepaalde drempels die mensen ervan weerhouden om naar de notaris te stappen. ‘Over het algemeen hebben mensen moeite met het regelen van nalatenschap omdat ze niet graag nadenken over overlijden en liever geen kosten maken.’ Met het Social Media Testament is er een kosteloos alternatief om digitale informatie en bijbehorende wensen vast te leggen. Daarbij is het wel de eigen verantwoordelijkheid om de gegevens up-to-date te houden en  zorgvuldig te bewaren zodat nabestaanden het zullen vinden. De garanties die een notaris kan bieden zijn er dan niet maar als het onderwerp wordt besproken met familie en vrienden wordt de kans op een goede afhandeling een stuk groter.

KNBDe Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) bestaat inmiddels meer dan 165 jaar. Het is van origine een belangenvereniging, maar sinds 1999 is de KNB een publiekrechtelijke beroepsorganisatie. Alle (kandidaat-)notarissen in Nederland zijn automatisch bij de KNB aangesloten. De beroepsorganisatie zorgt ervoor dat de notarissen deskundig, onafhankelijk en integer handelen door beroeps- en gedragsregels op te stellen. Meer informatie op www.knb.nl.