Skip to main content

Nabestaanden aan zet bij online nalatenschap

Wanneer je komt te overlijden stopt ook je leven op social media. Automatische berichtgeving zoals verjaardagsmeldingen gaan echter door als Facebook, Twitter en LinkedIn niet weten dat je overleden bent. Ze maken namelijk gebruik van een algoritme dat op basis van je accountinformatie mensen op de hoogte stelt van een jubileum of mogelijke connectie.

Social media bedrijven

De meeste social media netwerken moeten door nabestaanden op de hoogte gebracht worden van een overlijden. Via die weg kan je profiel vervolgens aangepast of verwijderd worden.

Twitter logoDat het thema leeft bij de bedrijven die social media mogelijk maken blijkt wel uit de reactie van Twitter: ‘Bij Twitter zijn we bewust van dit lastige thema. We kunnen helaas niet proactief handelen en zijn daarom altijd afhankelijk van nabestaanden die een melding maken’, vertelt woordvoerder Marloes van der Laan. ‘We weten wel dat er inactieve accounts online staan waarvan de eigenaar mogelijk is overleden. Soms is daar door nabestaanden bewust voor gekozen.’

Social media geen prioriteit

Facebook logoOok Facebook geeft aan niet zelf een account aan te mogen passen en dus afhankelijk is van nabestaanden. Damaris Beems, woordvoer van Facebook: ‘We zien vaak dat een account van een overleden persoon pas relatief laat wordt aangepast. Dat is op zich logisch want de online erfenis is niet het eerste waar de nabestaanden aan denken. Ook zien we dat het profiel nog regelmatig wordt gebruikt door vrienden om hun gemis, verdriet of condoleances te uiten.”

Facebook adviseert volgens Beems om een account altijd aan te passen: ‘Dan is het voor iedereen duidelijk dat de vriend is overleden, ook voor diegene die bijvoorbeeld niet bij de uitvaart is geweest of van het overlijden heeft gehoord. Door het Facebook profiel aan te passen voorkom je dat er pijnlijke situaties ontstaan rondom vriendschapssuggesties en verjaardagsmeldingen.’

Zorgvuldigheid geboden

Omdat social media in deze tijd erg waardevol is voor gebruikers, gaan bedrijven zorgvuldig om met overlijdensmeldingen. Een kwaadwillende moet natuurlijk niet de kans krijgen om een met zorg opgebouwd account via deze weg te laten verdwijnen. Bij Twitter en Facebook moet er daarom een bewijs van overlijden en bevoegdheid van de nabestaande opgestuurd worden. Het zakelijke netwerk LinkedIn biedt alle connecties de mogelijkheid om een overlijden door te geven en uiteindelijk het account te laten sluiten als er voldoende informatie gegeven kan worden.

Als nabestaanden beschikken over het wachtwoord van een account is het ook mogelijk om zonder tussenkomst van bedrijven een account te verwijderen. Het is dan wel belangrijk om je te beseffen dat ze ook privéberichten en andere activiteiten onder ogen kunnen krijgen. Organisaties zullen daarom nooit een wachtwoord prijsgeven, ook niet aan directe familie of vrienden van de overledene. Een account is ook na de dood namelijk nog behoorlijk privacygevoelig. Wel wordt elk verzoek persoonlijk opgepakt om zo te zorgen voor een zo goed mogelijke afhandeling.

Nabestaanden helpen

Linkedin logoOmdat Facebook, Twitter en LinkedIn zekerheid nodig hebben dat je daadwerkelijk bent overleden kan het voor nabestaanden een behoorlijke opgave zijn om alles te regelen. Daarnaast moeten ze vaak eerst nog achterhalen bij welke social media je bent aangesloten voordat ze contact kunnen zoeken. Bij Facebook en LinkedIn moeten ze dan nog kiezen of ze het profiel een herdenkingsstatus willen geven of dat het verwijderd moet worden. Een moeilijke keuze, zeker als ze niet weten wat de wens van de overledene was. Door vast te leggen waar je actief bent en wat er met die accounts moet gebeuren help je nabestaanden daarbij. Je kunt dit gratis regelen met het Social Media Testament.

Ook de bedrijven proberen nabestaanden te stimuleren om met hun online nalatenschap aan de gang te gaan: ‘Niet voor niets hebben we onlangs de mogelijkheid van de Legacy Contact gelanceerd. Hiermee kun je een Facebookvriend aanwijzen die jouw profiel kan aanpassen als jezelf komt te overlijden. Maar ook dan hebben we nog steeds iemand nodig die het overlijden bij ons meldt.’ Ook blijft het van belang om met diegene te bespreken in welke vorm het profiel eventueel voort moet blijven leven. Zo weten nabestaanden dat ze doen wat jij graag had gewild.