Skip to main content
middel1

Toezicht en brancheorganisaties

Lifetri staat zoals iedere Nederlandse verzekeraar onder het toezicht van zowel De Nederlandsche Bank NV (DNB) als de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM). Lifetri is ook lid van het Verbond van Verzekeraars en is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

AFM

De AFM is de onafhankelijke gedragstoezichthouder die eerlijke en transparante financiële markten bevordert, o.a. op het gebied van verzekeren. De AFM bevordert bijvoorbeeld de zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten. Het streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken. Lees meer: www.afm.nl

DNB

DNB is de onafhankelijke toezichthouder die zorgt voor financiële stabiliteit in Nederland. DNB doet dat onder andere door er op toe te zien dat financiële instellingen, zoals verzekeraars, voldoende vermogen hebben om aan hun verplichtingen te voldoen. DNB ziet er ook op toe dat financiële instellingen hun bedrijf op een goede en integere manier georganiseerd hebben. Lees meer op www.dnb.nl.

Kifid

Het Kifid is gespecialiseerd in het bemiddelen en het beslissen van geschillen, zoals tussen consumenten en verzekeraars. Kifid is een initiatief van brancheorganisaties in de financiële dienstverlening en de Consumentenbond. Kifid is een onafhankelijke klachteninstelling en haar dienstverlening is voor u als consument gratis. Heeft u een geschil over iets waar u het met Lifetri niet eens kunt worden, kunt u zich wenden tot Kifid. Lees meer over Kifid op www.kifid.nl en de klachtenprocedure van Lifetri.