Skip to main content

Lifetri Groep koopt Klaverblad Levensverzekering N.V.

Hilversum, 1 mei 2019

Overname Klaverblad Levensverzekering N.V.

Lifetri Groep en Klaverblad Verzekeringen hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van Klaverblad Levensverzekering N.V. aan Lifetri. De verkoop is gesloten onder de voorwaarde van goedkeuring door De Nederlandsche Bank. Met de verkoop is een premievolume van ruim 63,5 miljoen euro gemoeid. Financiële details van de transactie worden niet bekendgemaakt.

Philippe Wits, CEO van Lifetri Groep, is verheugd over de overname: “Het motto van Klaverblad ’bijzonder door gewoon te blijven’ past heel goed bij de strategie die wij volgen. Ook wij geloven sterk in het alleen verzekeren van reële risico’s en het leveren van heldere en duidelijke producten die mensen zelfverzekerd laten zijn. Klaverblad Levensverzekering heeft ervaren medewerkers die wij een goede rol kunnen bieden in de groeistrategie die wij ambiëren.”

Volgens Wits past de overname in de ambitie van Lifetri om een rol te spelen in de consolidatie van de verzekeringssector. ”Lifetri kan zorgen voor solvabiliteit in een omgeving met een lage rentestand en lange termijn zekerheid bieden voor de polishouders. Deze portefeuille biedt ons de benodigde productdiversificatie en de basis die we zoeken om klanten breder te kunnen bedienen. We kijken er naar uit hierin samen te werken met de assurantieadviseurs. We willen de goede samenwerking met hen niet alleen voortzetten, maar ook verder uitbreiden.”

Peter Paul Barth, algemeen directeur van Klaverblad Verzekeringen, zegt over de voorgenomen verkoop: “We willen ons volledig focussen op onze schade- en inkomensverzekeringen. Bij de keuze voor een partij stond voor Klaverblad het belang van de verzekerden, assurantieadviseurs en personeel voorop.”

“We hebben gezocht naar een partij die bij ons past en waar onze klanten, assurantieadviseurs en medewerkers minstens net zo goed af zijn als bij ons. We zijn blij dat we die partij gevonden hebben in Lifetri. We hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat onze klanten, assurantieadviseurs en medewerkers in goede handen zijn bij Lifetri”, aldus Barth.

Tot Lifetri Groep behoren Lifetri Verzekeringen en Lifetri Uitvaartverzekeringen, een uitvaartverzekeraar met circa 185.000 polishouders in Nederland. Lifetri Groep is onderdeel van TPG Sixth Street Partners (TSSP), een wereldwijd opererende organisatie met financiële en investeringsactiviteiten en meer dan USD 30 miljard vermogen onder beheer.