Skip to main content

Jaarverslag & financiële informatie

Lifetri

Financiële rapportage

Lifetri Groep B.V. omvat twee verzekeraars, te weten Lifetri Uitvaartverzekeringen N.V. en Lifetri Verzekeringen N.V.

Lifetri Uitvaartverzekeringen N.V. heeft een natura-uitvaartvergunning bij DNB en rapporteert conform Solvency II Basic rapportagevereisten. Lifetri Verzekeringen N.V. is een levensverzekeraar en rapporteert conform Solvency II rapportagevereisten.

Lifetri Uitvaartverzekeringen N.V.

Lifetri Verzekeringen N.V.