Skip to main content
middel1

Fraudebeleid

Het komt helaas voor dat mensen misbruik maken van hun verzekering. Dat misbruik kost ons en onze eerlijke klanten geld. Om onze klanten en onszelf te beschermen voeren wij daarom een actief fraudebeleid om misbruik tegen te gaan. Op deze pagina leest u wat wij verstaan onder fraude, hoe wij fraude opsporen en welke maatregelen wij nemen wanneer er sprake is van fraude.

Fraude

Wat verstaan wij onder fraude?

Onder fraude verstaan wij het doen of nalaten van een handeling bij de totstandkoming en/of de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst met als doel een verzekeringsdekking te krijgen onder vals voorwendsel of een uitkering te krijgen waarop iemand geen recht heeft.

Misbruik en misleiding om onterecht voordeel te krijgen, bijvoorbeeld een lagere premie, zien wij dus als fraude. Er is sprake van fraude in bijvoorbeeld de volgende gevallen:

 • bij de aanvraag van een verzekering wordt opzettelijk onjuiste informatie verstrekt,
 • er wordt onjuiste medische informatie aan ons opgegeven.

Opsporen van fraude

Wij voeren een actief beleid om fraude op te sporen. Als wij fraude vermoeden, dan kunnen wij een onderzoek laten instellen door een bevoegd onderzoeksbureau.

Maatregelen bij fraude

Als er sprake is van fraude dan kunnen wij de volgende maatregelen nemen:

 • wij accepteren de verzekering niet of alleen op afwijkende voorwaarden,
 • wij verhalen de kosten van het onderzoek op de fraudeur,
 • wij melden de fraude in ons interne incidentenregister,
 • wij doen aangifte bij de politie.

Aangifte bij fraude

Als wij fraude, en dus een strafbaar feit vermoeden, dan doen wij aangifte. Wij nemen dan het volgende in overweging:

 • de ernst van het gepleegde strafbare feit,
 • de hoogte van het (verwachte) financiële nadeel,
 • het belang van de betrokkene(n),
 • de wettelijke verplichtingen en
 • het fraudeprotocol dat is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars.

Melding aan betrokkene

Als er fraude door ons is geconstateerd, informeren wij de betrokkene per brief over de genomen maatregelen, de aard en ernst van de fraude, de regelgeving bij de beslissing en onze overwegingen tot het nemen van onze maatregelen. Bij de genomen maatregelen houden wij ons uiteraard aan de privacyregels.

Heeft u het vermoeden dat een persoon misbruik maakt van een van onze verzekeringen? Dan horen wij dit graag van u. U kunt (uw vermoeden van) fraude aan ons melden via het e-mailadres info@lifetri.nl. Natuurlijk kunt u ons op werkdagen ook bellen. Dat kan op het telefoonnummer 035 - 548 08 31. Vraag dan naar de Polisafdeling of de Coördinator Fraudebeheersing.

Wilt u uw melding anoniem doorgeven? Dan kunt u contact opnemen met het Meldpunt Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 - 7000.