Skip to main content
Wijziging

Wat is een uitvaartverzekering?

Begrafenis of crematie

Een uitvaartverzekering, wat is dat?

Een uitvaartverzekering dekt de kosten van een uitvaart. Op welk moment die ook plaatsvindt. Zo wordt voorkomen dat er geen geld beschikbaar is om een uitvaart te betalen en kunnen nabestaanden zonder problemen afscheid nemen.

Kosten van een uitvaart

De kosten van een uitvaart verschillen sterk. Vaak wordt een gemiddelde genoemd van rond de 7 duizend. Normaal gesproken is een begrafenis duurder dan een crematie. De kosten hangen ook af van de locatie en de wensen van de overledene of nabestaanden. Nabestaanden zijn bij wet verantwoordelijk voor het regelen en betalen van een uitvaart. Het kan zijn dat zij op dat moment zelf niet voldoende geld achter de hand hebben en dat de overledene ook geen geld nalaat. In het uiterste geval is de gemeente dan verplicht om de uitvaart te regelen waardoor nabestaanden niet op hun eigen manier afscheid kunnen nemen.

Oorsprong uitvaartverzekering

Het uitvaartritueel is een eeuwenoude traditie waarmee nabestaanden afscheid nemen van hun dierbare. Dat kostte vroeger ook geld wat mensen niet altijd tot hun beschikking hadden. Zo is ooit het 'noaberschap' ontstaan. Dat hield in dat mensen die bij elkaar in de buurt woonden een bijdrage leverden aan de uitvaart. Zo zorgden ze er samen voor dat de overledene een waardig afscheid kreeg. Later werd dit een financiële bijdrage in de vorm van een lidmaatschap bij de plaatselijke uitvaartvereniging die de uitvaart betaalde. Tegenwoordig regelen mensen de financiële kant van hun uitvaart vaker zelf met een uitvaartverzekering.

Bijzondere verzekering

De meeste verzekeringen vergoeden bepaalde schades zoals die aan een auto of inboedel. Hiervoor moet u ook premie betalen maar het kan zijn dat er niets gebeurt en er niks vergoed hoeft te worden. Dan heeft u wel premie betaald maar is er niks uitgekeerd. Omdat iedereen ooit komt te overlijden en dan een uitvaart nodig heeft komt een uitvaartverzekering uiteindelijk altijd van pas. Zo betaalt u een groot deel van uw leven premie maar krijgt u ook gegarandeerd iets uitgekeerd.

Soorten uitvaartverzekeringen

Er bestaan verschillende soorten uitvaartverzekeringen. Het verschil zit in de manier van betalen voor de verzekering of hoe de uitkering tot stand komt. Voor sommige verzekeringen betaal je maandelijks of leg je één keer een groter bedrag in. De uitkering kan een geldbedrag zijn waarmee nabestaanden zelf de uitvaart kunnen betalen maar ook een uitvaartpakket waar gebruik van gemaakt kan worden. Lifetri is een natura-uitvaartverzekeraar wat betekent dat er een geldbedrag beschikbaar komt waarmee uitsluitend zaken rondom de uitvaart betaald kunnen worden. Hiervoor betaalt u maandelijks tot uw 85e verjaardag premie. Sluit u af bij een van onze adviseurs? Dan kunt u ook een kortere periode kiezen dat u premie betaalt. Dit heeft wel invloed op de hoogte van de premie.

Meer informatie nodig? Kijk eens naar andere veelgestelde vragen of neem contact op met Lifetri.