Skip to main content
Wijziging

Wat is een eigen graf?

Een eigen graf mag u delen met meerdere familieleden of andere dierbaren.

Nabestaanden niet voor kosten opdraaien.

- Jan Schrik, Coevorden

bekijk alle reviews

Graf

Wat is een eigen graf?

Een eigen graf mag u delen met meerdere familieleden of andere dierbaren.

In tegenstelling tot een algemeen graf hebben nabestaanden bij een eigen graf zelf zeggenschap over wie erin wordt begraven. Dat kunnen één of meerdere personen zijn in een enkel of dubbel graf. Hiervoor betalen nabestaanden grafrechten voor een bepaald aantal jaren.

Soorten graven

Een begraafplaats heeft meerdere soorten graven. Het meest bekend zijn het enkele graf waarin één persoon komt te liggen en het dubbele graf of familiegraf waarin echtparen vaak naast elkaar komen te liggen. Dit worden ook wel eigen graven genoemd. Hiervoor worden grafrechten betaald die na de vooraf bepaalde periode verlengd kunnen worden. In een algemeen graf komen twee tot drie onbekenden van elkaar te liggen.

Graf kiezen

Nabestaanden zijn verplicht om de begrafenis van hun familielid te regelen en te betalen als dat financieel mogelijk is. Als de overledene een uitvaartverzekering heeft en voldoende verzekerd is voor een eigen graf, kunnen nabestaanden kiezen voor hoeveel jaar ze het grafrecht willen afbetalen. Als die periode af is afgelopen kunnen ze ervoor kiezen om de grafrechten weer te verlengen. Doen ze dat niet, dan lopen nabestaanden de kans dat het graf geruimd wordt om ruimte vrij te maken op de begraafplaats. Nabestaanden hebben in de toekomst ook zeggenschap over wie er eventueel nog meer in het eigen graf komt te liggen. Vaak kiezen ze later ook een steen uit om er een gedenkplek van te maken.

Begrafenis regelen

Een begrafenis moet volgens de wet binnen zes werkdagen na een overlijden plaatsvinden. Nabestaanden nemen contact op met een uitvaartverzorger of de uitvaartverzekeraar om de begrafenis te regelen. Vervolgens wordt de overledene opgebaard en kunnen belangstellenden vaak afscheid komen nemen. Als de datum van de begrafenis bekend is kunnen mensen daarvan op de hoogte worden gebracht door middel van een rouwadvertentie en rouwkaarten. Vaak wordt er voorafgaand aan de begrafenis een herdenkingsdienst gehouden. Na de begrafenis is er tijd om nog even samen te komen om wat te eten en te drinken.

Gemeentelijke begrafenis

Als nabestaanden geen begrafenis kunnen regelen neemt de gemeente deze taak op zich. In dat geval zullen zij vaak een sobere uitvaart organiseren waar soms ook geen nabestaanden bij aanwezig zijn. Nabestaanden hebben meestal weinig inspraak in de uitvaart. Sommige gemeenten cremeren alleen. Sommige bieden wel een begrafenis aan. Om de kosten laag te houden wordt er dan vaak gebruik gemaakt van een algemeen graf. Ook op een gedenkteken zal dan waarschijnlijk bespaard worden. Het graf waarin de overledene is begraven wordt wel opgenomen in de administratie van de begraafplaats, zodat nabestaanden het in de toekomst eventueel kunnen bezoeken.

Meer informatie nodig? Kijk eens naar andere veelgestelde vragen of neem contact op met Lifetri.