Skip to main content
Wijziging

Wat is een algemeen graf?

Een algemeen graf is een graf waarin meerdere personen komen te liggen die geen band met elkaar hebben.

Begraven

Wat is een algemeen graf?

In een algemeen graf worden meerdere personen die verder geen band met elkaar hebben samen begraven. De gemeente bepaalt wie er in het graf komen te liggen. Vaak wordt een algemeen graf na 10 jaar weer geruimd, dus verlenging is vaak niet mogelijk.

Soorten graven

Een begraafplaats beschikt over meerdere soorten graven. Het meest bekend zijn het enkele graf waarin één persoon komt te liggen en het dubbele graf of familiegraf waarin echtparen vaak naast elkaar komen te liggen. Dit worden ook wel eigen graven genoemd. Hiervoor worden grafrechten betaald die na de vooraf bepaalde periode vaak verlengd kunnen worden. In een algemeen graf komen twee tot drie onbekenden van elkaar te liggen.

Graf kiezen

Nabestaanden zijn verplicht om de begrafenis van hun familielid te regelen en te betalen als dat financieel mogelijk is. Als de overledene geen uitvaartverzekering heeft of onvoldoende verzekerd blijkt voor een eigen graf, kunnen nabestaanden kiezen voor een algemeen graf. Er vindt dan gewoon een begrafenis plaats maar er zullen meerdere mensen in hetzelfde graf begraven worden. Omdat het stuk grond dan efficiënter gebruikt wordt is het ook goedkoper. De grafrechten van een algemeen graf kunnen vaak niet verlengd worden dus nabestaanden moeten er wel rekening mee houden dat het na 10 jaar geruimd kan worden.

Gemeentelijke begrafenis

Als nabestaanden geen begrafenis kunnen regelen neemt de gemeente deze taak op zich. In dat geval zullen zij vaak wel een sobere uitvaart organiseren. Nabestaanden hebben meestal weinig inspraak in de uitvaart. Sommige gemeenten cremeren alleen. Sommige bieden wel een begrafenis aan. Om de kosten laag te houden wordt er ook dan vaak gebruik gemaakt van een algemeen graf. Ook op een gedenkteken zal dan waarschijnlijk bespaard worden. Het graf waarin de overledene is begraven wordt wel opgenomen in de administratie van de begraafplaats, zodat nabestaanden het in de toekomst eventueel kunnen bezoeken.

Begrafenis regelen

Een begrafenis moet volgens de wet binnen zes werkdagen na een overlijden plaatsvinden. Nabestaanden nemen contact op met een uitvaartverzorger of de uitvaartverzekeraar. Vervolgens wordt de overledene opgebaard en kunnen belangstellenden vaak afscheid komen nemen. Als de datum van de begrafenis bekend is kunnen mensen daarvan op de hoogte worden gebracht door middel van een rouwadvertentie of rouwkaarten. Vaak wordt er voorafgaand aan de begrafenis een herdenkingsdienst gehouden. Na de begrafenis wordt er vaak nog iets georganiseerd om nog even samen te komen met wat te eten en te drinken.

Meer informatie nodig? Kijk eens naar andere veelgestelde vragen of neem contact op met Lifetri.