Skip to main content
Wijziging

Wanneer wordt een uitvaartverzekering uitgekeerd?

Uitkering

Wanneer wordt een uitvaartverzekering uitgekeerd?

Het verzekerde bedrag komt vrij als de verzekerde is overleden. Overlijdt de verzekerde binnen twee jaar na het afsluiten van de uitvaartverzekering, dan wordt er eerst gekeken of er medische informatie is verzwegen bij het afsluiten. Zo niet, dan zal de uitvaartverzorger eerst de kosten voor de uitvaart met de nabestaanden bespreken. Na de uitvaart stuurt de uitvaartverzorger een rekening naar de uitvaartverzekeraar zodat het verzekerde bedrag wordt betaald. Omdat Lifetri een naturaverzekeraar is, is het wettelijk niet toegestaan om geld uit te keren aan de nabestaanden.