Skip to main content
Wijziging

Kan ik mijn premiebetaling pauzeren?

Nabestaanden niet voor kosten opdraaien.

- Jan Schrik, Coevorden

bekijk alle reviews

Pauze

Tijdelijk stoppen met premie betalen

U kunt de premiebetaling bij Lifetri niet pauzeren. Als wij de premie niet kunnen incasseren sturen we u een herinnering en proberen we het nog een keer. Het kan zijn dat we uw verzekering stopzetten als dat niet lukt.

Premie betalen

Bij Lifetri betaalt u uw premie met automatische incasso. Hiervoor moet u eerst toestemming geven. Zo voorkomt u dat u vergeet premie te betalen en een betalingsachterstand oploopt. Het is namelijk mogelijk dat we uw verzekering stopzetten als u geen premie meer betaalt. Zorg er daarom voor dat u voldoende saldo op uw rekening heeft staan. Als verzekeringnemer bent u verantwoordelijk voor de totale premie van alle medeverzekerden. Mocht het onverhoopt toch gebeuren dat uw verzekering wordt stopgezet, dan kunt u die binnen twee jaar vaak nog herstellen door de achterstallige premie alsnog te betalen.

Stoppen met betalen

U kunt ervoor kiezen om te stoppen met het betalen van premie en toch verzekerd blijven. Dat noemen we het premievrij maken van uw uitvaartverzekering. U blijft dan voor een bepaald bedrag verzekerd zonder dat u nog langer premie betaalt. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van hoe lang u al premie heeft betaald. Als de premievrije waarde lager is dan 500,- euro kunt u niet verzekerd blijven, maar is het afkopen van de verzekering soms nog een mogelijkheid. Hiervoor neemt u contact op met Lifetri.

Premiestijging

Het kan zijn dat we uw premie verhogen omdat uw uitvaart duurder is geworden. Wij controleren jaarlijks bij de uitvaartverzorger in uw regio of dat het geval is. U ontvangt van ons een voorstel met de hoogte van de nieuwe premie en het verzekerde bedrag. Wilt u niet meer premie gaan betalen? Dan kunt u dit bij ons aangeven en blijft u verzekerd voor het oorspronkelijke bedrag. U ontvangt dan in de toekomst ook geen nieuw voorstel meer van ons. Wilt u later toch weer op de hoogte worden gebracht van prijsstijgingen? Dan kunt u hierover contact opnemen met Lifetri.

Wijzigingen doorgeven

Een uitvaartverzekering sluit u vaak voor de rest van uw leven af. Gedurende die tijd zullen er ongetwijfeld veranderingen plaatsvinden zoals uw adres of rekeningnummer. Het is belangrijk om die door te geven aan Lifetri zodat we contact met u op kunnen nemen als dat nodig is. Als het bijvoorbeeld niet meer lukt om uw premie te incasseren en we u daar niet over kunnen bereiken, loopt u het risico dat uw verzekering wordt stopgezet. Ook kunnen we op basis van uw adres controleren of u voldoende verzekerd bent voor de kosten van uw uitvaart.

Meer informatie nodig? Kijk eens naar andere veelgestelde vragen of neem contact op met Lifetri.