Skip to main content
Wijziging

Wat moet ik regelen direct na een overlijden?

Direct na overlijden

Wat moet ik regelen voor de uitvaart?

  1. Waarschuw de (huis)arts in verband met verklaring van overlijden.
  2. Bij overlijden tijdens een reis: alarmcentrale van de reisverzekering bellen.
  3. Bij overlijden door ongeval: bel Lifetri (0800-0222323).
  4. Heeft de overledene een donorcodicil?
  5. Nagaan of er een uitvaartverzekering is.
  6. Ga na of er een testament en/of wilsbeschikking is.
  7. Vraag om een akte van overlijden (meestal via uitvaartondernemer).