Skip to main content
Wijziging

Waarom is de premie die ik nu betaal hoger dan die op de website?

Klantbeoordelingen

We waren eerder niet zo goed verzekerd als nu.

- Jolanda Bisschop, Amsterdam

bekijk alle reviews

Premie uitvaartverzekering

Waarom is de premie die ik nu betaal hoger dan die op de website?

Hoeveel premie u betaalt voor uw uitvaartverzekering hangt onder meer af van waar u voor verzekerd bent. Als de premie op de website lager is gaat het waarschijnlijk ook om een lager verzekerd bedrag. Vergelijk daarom niet alleen de premie.

Premie bij afsluiten

Op het moment dat u een uitvaartverzekering afsluit krijgt u te zien voor welk bedrag u verzekerd bent en hoeveel premie u daarvoor gaat betalen. Het polisblad krijgt u vervolgens thuisgestuurd. Als u wilt controleren of u voor dezelfde verzekering een hogere premie betaalt dan de premie op onze website, is het verstandig om de door u thuis ontvangen polisblad erbij te pakken. Dan kunt u de premie, duur van premiebetaling en het verzekerde bedrag vergelijken met uw berekening op de website.

Soort verzekering

Ook als het bedrag waarvoor u verzekerd bent gelijk is aan onze online berekening kan het kloppen dat u een hogere premie betaalt. Op de website gaan we namelijk uit van een premiebetaling tot 85 jaar. Als uw verzekering aangeeft dat u bijvoorbeeld maximaal 30 jaar premie betaalt dan heeft u minder jaren om de volledige premie te betalen. Daarom is het maandbedrag hoger zodat u in kortere tijd de volledige premie betaalt.

Premie bij gezondheidsrisico

Behalve uw leeftijd en de hoogte van het bedrag waarvoor u verzekerd bent kan in het verleden ook uw gezondheid invloed hebben gehad op de hoogte van de premie. Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering krijgt u standaard een paar korte gezondheidsvragen. Op basis daarvan kan Lifetri een aanvullende gezondheidsverklaring opsturen. Als daaruit bleek dat u een verhoogd risico had op overlijden dan is uw premie in het verleden mogelijk om die reden verhoogd.

Verhuizing

Ook uw postcode is van invloed op de hoogte van het verzekerde bedrag en dus ook van uw premie. Lifetri berekent de kosten van uw uitvaart namelijk aan de hand van lokale uitvaartverzorgers. Als u na het afsluiten van de uitvaartverzekering bent verhuisd, dan kan het zijn dat uw uitvaartkosten nu lager zouden zijn en u daar dus ook een lagere premie voor hoeft te betalen. Mogelijk verhuist u in de toekomst weer en uw nabestaanden kunnen het volledig verzekerde bedrag gebruiken ongeacht waar u woont. Het is dus niet noodzakelijk om de verzekering te wijzigen na een verhuizing.

Premieverhoging uitvaartverzekering

Het is gebruikelijk dat de premie die u betaalt voor uw uitvaartverzekering met de jaren hoger wordt. Net als prijzen in de supermarkt worden ook uw uitvaartkosten vaak hoger. Lifetri controleert elk jaar de prijzen bij ruim 300 uitvaartverzorgers en doet u een nieuw voorstel als uw uitvaart duurder is geworden. U gaat dan meer premie betalen voor een hoger verzekerd bedrag zodat u voldoende verzekerd blijft voor uw uitvaart.

"Met onze 70 jaar aan ervaringen helpen wij u met het bepalen van uw uitvaartwensen"

Renee Hoegee

Rene Hoegee

Adviseur bij Lifetri