Skip to main content

Klacht

Wij zien graag dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Mocht u niet tevreden zijn, dan geeft onze klachtenprocedure u de mogelijkheid om dit kenbaar te maken. Wij nemen alle klachten in behandeling en zullen in overleg met u op zoek gaan naar de best passende oplossing.

Doorgeven

Klacht melden bij Lifetri

U kunt uw klacht op verschillende manieren aan ons doorgeven:

 1. Digitaal
  Door het klachtenformulier op deze website in te vullen. Zie onder aan deze pagina.
   
 2. Brief
  U kunt uw klacht in een brief beschrijven en deze sturen naar:
  Lifetri Uitvaartverzekeringen
  T.a.v. de Klachtencoördinator
  Antwoordnummer 1288
  1200 WB HILVERSUM
   
 3. Per e-mail
  Stuur uw e-mailbericht naar afdeling.klachten@lifetri.nl.
   
 4. Telefonisch
  U kunt uw klacht telefonisch doorgeven door te bellen met telefoonnummer 035 - 548 08 08 en te vragen naar de Klachtencoördinator. 

Wat is een klacht?

Er is sprake van een klacht indien de klager mondeling, schriftelijk, per e-mail of via de website zijn ongenoegen uit, door aan te geven:

 • dat het om een klacht gaat.
 • dat hij onvolledig of onjuist geïnformeerd is.
 • dat hij niet correct behandeld is.

Een uitdrukking van onvrede, waarbij niet duidelijk wordt aangegeven dat het om een klacht gaat, maar die wel als zodanig herkenbaar is, behandelt Lifetri te allen tijde als een klacht.

Uw gegevens
Geslacht
Contactgegevens
Adresgegevens
Uw klacht, suggestie of verbetering
En nu?

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Wat gebeurt er als u uw klacht kenbaar hebt gemaakt? 
U ontvangt altijd eerst een ontvangstbevestiging. U weet dan, dat we uw klacht hebben ontvangen en bij wie uw klacht in behandeling is. Als het kan, krijgt u vrijwel direct inhoudelijk antwoord op uw klacht. Soms is er meer tijd nodig. U krijgt altijd binnen 15 werkdagen bericht. Mochten wij meer tijd nodig hebben om samen met u naar een best passende oplossing te zoeken, dat stemmen wij dit met u af.

Bent u het niet eens met de oplossing?
Is de klachtenprocedure doorlopen, maar uw klacht niet naar tevredenheid opgelost? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is een onafhankelijke organisatie, die klachten over financiële dienstverleners en producten behandelt. Dit kan binnen 3 maanden nadat wij er samen niet uitgekomen zijn. Mocht het zover komen, vermeldt u dan ook het AFM-nummer van Lifetri Uitvaartverzekeringen N.V. (12046098) in uw brief naar KiFiD.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
070 - 33 38 999

Meer informatie kunt u vinden op de website van het KiFiD.