Skip to main content
Vrouw in rouw op begrafenis

Helft gescheiden Nederlanders niet naar uitvaart ex

Ruim kwart gaat zelfs niet mee met eigen minderjarige kinderen.

Bijna de helft van de gescheiden mensen gaat niet naar de uitvaart van hun ex-partner als deze nu zou overlijden. Dit blijkt uit onderzoek van GfK. Gezamenlijk ouderschap is de meest genoemde reden om wel te gaan. Dit gaat alleen niet voor alle gescheiden ouders op. Zelfs als ze nog minderjarige kinderen hebben, geeft een kwart van de gescheiden ouders aan niet te zullen gaan. De voornaamste reden voor mensen om niet te gaan is omdat ze er simpelweg geen behoefte aan hebben. Het voorkomen van spanningen met de ex-schoonfamilie en eventuele nieuwe partner is ook een veelgenoemde reden.

Scheidingen komen steeds vaker voor. Dit beïnvloedt dus ook steeds vaker uitvaarten. Vaak geeft een ex-partner weinig problemen op de uitvaart, maar soms leidt het tot zeer gespannen situaties. Helemaal tragisch wordt het wanneer kinderen er de dupe van worden. Daarom is het belangrijk dat mensen hierover nadenken wanneer ze scheiden. Goede afspraken kunnen ervoor zorgen dat een eventuele uitvaart zonder problemen verloopt.”

Mocht uw ex-partner overlijden, zou u dan naar de uitvaart gaan?

Als uw ex-partner dood is, zou u dan naar de uitvaart gaan?

Gezamenlijke kinderen

Kinderen maken vooral verschil

Samen kinderen hebben lijkt een sterke drijfveer om naar de uitvaart van een ex-partner te gaan. Als de ex-geliefden geen kinderen hebben, gaat namelijk meer dan de helft van de ondervraagden niet. Als er alleen meerderjarige kinderen zijn laat een derde de uitvaart van hun ex aan zich voorbijgaan. Bij minderjarige kinderen gaat meer dan een kwart ook niet. Verschillende rouwtherapeuten en pedagogen maken zich hier zorgen over.

Een woordvoerder van Stichting Achter de Regenboog: “Een kind, minderjarig of meerderjarig, wil zijn andere ouder hierbij hebben.” Ook rouwtherapeut Riet Fiddelaers-Jaspers beaamt dat het beter voor het kind is als de andere ouder erbij is. “Ik raad aan alleen een andere oplossing te zoeken als de komst van de andere ouder echt zoveel spanningen veroorzaakt dat er een situatie kan ontstaan die nog schadelijker is voor een kind."

Waarom ga je naar de uitvaart van je ex-partner?

Waarom ga je naar de uitvaart, begrafenis of crematie van je ex-echtgenoot?

Waarom ga je niet naar de begrafenis of crematie van je ex?

Waarom ga je niet naar de uitvaart als je ex is overleden?

Kind in rouw, dochter mist haar mama / moeder
Ex-man en ex-vrouw met betekenis

Belangrijke rol in leven gehad

Kinderen zijn dus een belangrijke reden om te gaan. Ook gaf iets meer dan de helft aan naar de uitvaart te gaan omdat hun ex-partner een belangrijke rol in zijn of haar leven heeft gespeeld. Met name hoger opgeleiden gaven dit vaak als reden aan (70%). Wanneer gescheiden mensen niet gaan doen ze vooral omdat ze er gewoonweg geen behoefte hebben om te gaan (66%). Bijna een vijfde gaf aan dat ze geen spanningen willen veroorzaken met de ex-schoonfamilie of eventuele nieuwe partner.

Ga je naar de uitvaart van je ex-man of ex-vrouw?

Ga je naar de uitvaart van je oud-echtgenoot?

Rol bij uitvaart

Hoe gedraag je je op de begrafenis van je ex?

Ongeveer 8% van de mensen die wel gaan, geeft aan zelfs een actieve rol te vervullen tijdens de uitvaart van hun ex. Zo’n 40% bemoeit zich niet actief met de invulling, maar zal niet bewust op de achtergrond blijven. De meeste mensen, ruim de helft, geeft aan dat ze zich bewust op de achtergrond houden. Dit geldt vooral voor mensen zonder kinderen (62%) en lager of gemiddeld opgeleide mensen (44%). Hoger opgeleiden houden zich opvallend vaak minder op de achtergrond (27%).

Wat voor rol neem je aan als ex-partner?

Wat voor rol speel je op de crematie van je oud-echtgenoot?

"U verzekert alleen diensten die u nodig heeft waardoor u niet teveel premie betaalt"

Wilma van Willegen

Accountmanager bij Lifetri

Verantwoording

Onderzoeksopzet

In januari 2018 onderzocht GfK onder 563 gescheiden Nederlanders of zij naar de uitvaart van hun ex-partner zouden gaan.