Skip to main content
middel1

Ruzie maken op de uitvaart meest ongepast

Ruzie maken of onder invloed zijn van drank of drugs kan echt niet op een uitvaart. Met name ruzies blijken in de praktijk nog regelmatig voor te komen. In Nederland vinden we flirten en intimiteit tijdens een begrafenis of crematie minder erg. Dit blijkt uit onderzoek van Lifetri Uitvaartverzekering naar ongepast gedrag bij het afscheid van een overledene.

Onderzoek

Ook onder invloed zijn kan écht niet op een begrafenis of crematie

Ruzie maken of onder invloed zijn van drank of drugs kan echt niet op een uitvaart. Met name ruzies blijken in de praktijk nog regelmatig voor te komen. In Nederland vinden we flirten en intimiteit tijdens een begrafenis of crematie minder erg. Dit blijkt uit onderzoek naar ongepast gedrag bij het afscheid van een overledene.

“Een uitvaart is een kwetsbare aangelegenheid. Gedrag van de aanwezigen is van grote invloed op de sfeer. Vooral gedrag dat de aandacht trekt, zoals ruzie maken of onder invloed zijn, vinden veel mensen ongepast. Dit kan natuurlijk een erg negatieve lading geven aan de complete uitvaart”.

Het onderzoek maakt duidelijk dat volgens 71% van de ondervraagden ruzie maken op een uitvaart echt niet kan. Zij spreken uit ervaring, want tien procent heeft in die situatie wel eens een ruzie meegemaakt. Ook onder invloed zijn van drank of drugs (66%) en liegen of beledigen in de afscheidsspeech (60%) vinden veel mensen ongepast. Naast deze duidelijke voorbeelden van ongepast gedrag, storen ook veel mensen zich juist aan minder opvallende zaken.

Flirten en intimiteit minder erg

Ander gedrag zoals flirten (15%) en intimiteit (5%) op de uitvaart blijkt minder storend voor bezoekers van een uitvaart. De Jong: “Hoewel veel mensen ook dit gedrag zullen afkeuren, is het misschien wat minder van invloed op het verloop van een uitvaart. Slechts drie procent van de respondenten heeft gasten ooit op flirten of intimiteit betrapt. Dat het gebeurt is dus een feit, dat horen we ook van onze uitvaartverzorgers. Waarschijnlijk is het minder opvallend dan ruzie maken op de uitvaart.”

Respectvol afscheid nemen

De ruim 1000 geënquêteerden vinden met name respect belangrijk tijdens een uitvaart. Eigen ervaringen zoals luidruchtig praten en mobiele telefoons die afgaan worden hierbij genoemd. Ook worden misplaatste grappen niet erg gewaardeerd (37%) en kunnen ongewenste gasten (16%) maar beter wegblijven. Uit eerder onderzoek bleek dat ex-partners en familie het vaakst ongewenst zijn op de uitvaart. Van de voorgelegde situaties wordt het dragen van ongepaste kleding het vaakst gesignaleerd op uitvaarten. Bijna vijftien procent geeft aan dit te hebben meegemaakt.

De uitvaart gedragscode

Naar aanleiding van het onderzoek dat Multiscope uitvoerde, is een uitvaart gedragscode opgesteld. “Wij verzekeren de uitvaart van onze klanten en geven ze de mogelijkheid om zoveel mogelijk zelf te bepalen,” aldus De Jong. “Maar we hebben geen invloed op hoe die uitvaart uiteindelijk verloopt. Met de uitvaart gedragscode proberen we toch een steentje bij te dragen. Als mensen van tevoren weten hoe ze de nabestaanden zo goed mogelijk bij kunnen staan tijdens een begrafenis of crematie, maken we de kans op ongepaste situaties kleiner.”

Volledige onderzoeksresultaten

  Meest ongepaste gedrag op de uitvaart Percentage
1 Ruzie maken 71,5%
2 Onder invloed van drank of drugs 66,3%
3 Liegen/belediging bij afscheidsspeech 60,9%
4 Misplaatste grappen 37,4%
5 Ongewenste gasten 16,9%
6 Flirten 15,5%
7 Ongepaste kleding 10,1%
8 Verkeerde muziek 6,0%
9 Teveel eten en drinken 5,4%
10 Intimiteit 4,7%
11 Anders 3,3%
12 Lelijk uitvaartproduct 1,9%
  Meegemaakt gedrag op de uitvaart Percentage
1 Geen van alle 59,8%
2 Ongepaste kleding 14,6%
3 Ruzie maken 10,1%
4 Misplaatste grappen 8,3%
5 Verkeerde muziek 7,5%
6 Liegen/belediging bij afscheidsspeech 7,4%
7 Ongewenste gasten 6,8%
8 Teveel eten en drinken 4,8%
9 Onder invloed 4,4%
10 Anders 4,1%
11 Lelijk uitvaartproduct 3,6%
12 Intimiteit 1,5%
13 Flirten 1,4%