Skip to main content
middel1

'Teveel' laatste eer in het verkeer

Gelet op de verkeersregels zijn Nederlanders erg tolerant als het gaat om de rouwstoet. Bijna tachtig procent van de weggebruikers zegt waar mogelijk voorrang te verlenen aan de hele stoet ongeacht de verkeersregels die gelden.

Onderzoek

Respect voor rouwstoet in praktijk niet waargemaakt

Gelet op de verkeersregels zijn Nederlanders erg tolerant als het gaat om de rouwstoet. Bijna tachtig procent van de weggebruikers zegt waar mogelijk voorrang te verlenen aan de hele stoet ongeacht de verkeersregels die gelden.

De lijkwagen kan ook op minder steun van die regels rekenen dan we denken. Dat blijkt uit onderzoek.

  • 78 procent van het verkeer geeft de rouwstoet voorrang ongeacht de regels.
  • 1 op de 5 mensen houdt zich aan speciale regels voor de rouwstoet.
  • Gemiddeld kent twee derde van de weggebruikers de verkeersregels voor een rouwstoet.
  • De helft van de Nederlanders stuit jaarlijks op een rouwstoet.

Lees meer over omgaan met een rouwstoet

De rouwstoet is regelmatig negatief in het nieuws door gedrag van medeweggebruikers. Dit staat haaks op hoe de ruime meerderheid om zegt te gaan met de laatste rit. Een vijfde van de automobilisten houdt zich vast aan speciale verkeersregels die gelden voor een begrafenisstoet. Slechts één procent geeft aan rouwverkeer hetzelfde te behandelen als ieder ander verkeer. Al het overige verkeer (78%) laat de rouwstoet dus voor ook al zouden ze zelf voorrang hebben.

Verkeersregels grotendeels bekend

Hoewel men niet massaal de voorkeur geeft aan de specifieke verkeersregels, heeft 63 procent die kennis wel paraat. Zo weet ruim de helft dat volgauto’s in een rouwstoet speciale vlaggen bevestigd moeten hebben. Daarentegen denkt twee derde ten onrechte dat een rouwstoet binnen de bebouwde kom altijd voorrang heeft. Een kwart denkt zelfs dat de rouwstoet een rood stoplicht mag negeren. De verkeerswet van 2010 staat dat echter niet toe vanwege de verkeersveiligheid.

Rouwstoet zeldzaam fenomeen

Dat we de regels redelijk goed kennen is bijzonder omdat we ze zelden toe hoeven te passen. Zo kwam een kwart van de Nederlanders nog nooit een rouwstoet tegen in het verkeer. Voor ruim de helft is het een jaarlijks fenomeen en één op de vijf mensen zegt maandelijks een lijkwagen met volgauto’s voorbij te zien trekken. De rouwstoet is dus geen onderdeel van het dagelijks verkeer.

Om deze video te zien dien je marketing-cookies te accepteren.

Accepteren

Praktijk bewijst tegendeel

Om te achterhalen of het onderzoek de juiste afspiegeling is van wat er feitelijk op de weg gebeurt, is bij wijze van steekproef een rouwstoet op beeld vastgelegd. Tijdens de twee uur durende rit kreeg de stoet sporadisch voorrang. Ook schoten mensen zonder voorrang nog snel voor de stoet langs of glipten er zelfs tussendoor. Bekijk de video van de rouwstoet hieronder.

‘Het is spijtig om te constateren dat het respect dat mensen zeggen te hebben voor een rouwstoet niet wordt waargemaakt. Zeker vanuit het perspectief van de nabestaanden komt de realiteit onderweg keihard binnen. We hopen met deze beelden dan ook de ogen van weggebruikers te openen. Het respect dat ze blijkbaar wel willen uiten komt nu niet over.’

Onderzoeksresultaten

Hieronder vindt u alle resultaten van het onderzoek dat Multiscope uitvoerde onder 1000 respondenten.

  Hoe vaak komt u een rouwstoet tegen in het verkeer? Percentage
1 Jaarlijks 51,2%
2 Nooit 24,4%
3 Maandelijks 20,3%
4 Wekelijks 4,1%
 
  Wat doet u als u een rouwstoet tegenkomt? Percentage
1 Ik laat waar mogelijk de hele stoet voor gaan 77,7%
2 Ik volg de verkeersregels die gelden bij een rouwstoet 21,3%
3 Ik behandel de rouwstoet net als ander verkeer 1,0%
4 Ik probeer er voorlangs of tussendoor te gaan 0,0%
 
  Kennis van verkeersregels? Percentage
1 Alleen volgauto's met vlaggetjes links en rechts horen officieel bij de rouwstoet 57%
2 Binnen de bebouwde kom heeft een rouwstoet niet altijd voorrang 37,1%
3 Voor de lijkwagen in een stoet gelden de normale verkeersregels 76,1%
4 Een rouwstoet mag op een gelijkwaardige kruising nooit doorkruist worden 75%
5 De rouwstoet mag als geheel doorrijden bij rood licht 23,9%
6 Op een zebrapad heb je geen voorrang als er een rouwstoet nadert 43,1%
7 Er zijn speciale verkeersregels voor een rouwstoet 82,3%