Skip to main content
middel1

Ons overlijden mag kerst niet bederven

We hebben het natuurlijk niet voor het zeggen, maar als we konden kiezen zou een kwart van de Nederlanders in ieder geval niet met kerst willen sterven. Dit heeft vooral te maken met onze zorgen om nabestaanden. 

Onderzoek

Ook verjaardag van dierbare ongewenst als sterfdag

We hebben het natuurlijk niet voor het zeggen, maar als we konden kiezen zou een kwart van de Nederlanders in ieder geval niet met kerst willen sterven. Dit heeft vooral te maken met onze zorgen om nabestaanden. 

Meer dan de helft van de Nederlanders geeft aan absoluut niet te willen sterven op een bijzondere dag in het jaar, omdat ze die dag dan bederven voor anderen. Verjaardagen van dierbaren worden daarom door 35 procent gezien als meest ongeschikte sterfdag. Dit blijkt uit onderzoek van Multiscope.  

Met de kerstdagen in aantocht geeft bijna een kwart van de ruim 1000 ondervraagden aan het feest een minder geschikt moment te vinden om te overlijden dan bijvoorbeeld de eigen verjaardag of oud en nieuw. “We willen vooral anderen niet belasten met een overlijden op een bijzondere dag in het jaar. Dat maakt de verjaardag van een dierbare bij uitstek ongeschikt als sterfdag. Toch blijken veel Nederlanders de kerstdagen vanwege de saamhorigheid als een nóg vervelender moment te zien om te sterven.” 

Blijvend verdriet

De sterfdag blijft voor nabestaanden altijd een emotionele datum. Op dagen die feestelijk zouden moeten zijn wordt dat gemis nog eens extra voelbaar. “Nabestaanden hebben het, zeker bij een recent sterfgeval, zwaar met kerst. Maar mensen die een sterfgeval rondom de kerstdagen mee hebben gemaakt, worden daar deze maand nog eens extra aan herinnerd. Natuurlijk moet kerst een feest zijn maar het is niet verkeerd om stil te staan bij mensen die hun geliefde moeten missen.” Uitvaartmanager Frederik de Bonte beschrijft in zijn blog hoe hij dit van dichtbij meemaakte.

Symbolische waarde

Ook onze eigen verjaardag (10%) en de jaarwisseling (8%) worden gezien als extra beladen sterfdagen. Het gaat ons daarbij niet uitsluitend om het verdriet van de mensen die we achterlaten. Bij 17 procent is de symbolische waarde van bijzondere dagen doorslaggevend. Ook willen we in 7 procent van de gevallen de dag zelf gewoon niet missen. Dat geldt met name voor carnaval (1,6%). Pasen (0,3%) en Koningsdag (0%) worden niet of nauwelijks als meest ongeschikte sterfdagen gezien.

Volledige onderzoeksresultaten

  Meest ongewenste sterfdagen Percentage
1 Verjaardag van een dierbare of naaste 34,8%
2 Kerst 22,7%
3 Eigen verjaardag 10,9%
4 Oudejaarsdag 4,4%
5 Nieuwjaarsdag 3,9%
6 Huwelijksjubileum 3,3%
7 Carnaval 1,6%
8 Sinterklaas 1,3%
9 Pasen 0,3%
10 Koningsdag 0,0%