Skip to main content
middel1

Foto's belangrijkste nalatenschap

Voor een kwart van de bevolking zijn foto’s het belangrijkste eigendom. Dat blijkt uit een enquête van Lifetri uitvaartverzekeraar onder 1000 respondenten. De woning (19%) en sieraden (14%) volgen in de rij als meest dierbare bezit.

Onderzoek

Jongeren zetten knuffelbeest op eerste plaats

Voor een kwart van de bevolking zijn foto’s het belangrijkste eigendom. Dat blijkt uit een enquête onder 1000 respondenten. De woning (19%) en sieraden (14%) volgen in de rij als meest dierbare bezit.

Foto’s zijn onvervangbaar en dus erg dierbaar. Het huis is vooral een praktische kwestie en sieraden hebben bijna altijd sentimentele waarde. Jongeren vinden foto’s, telefoons en knuffels alle drie even waardevol.

  • Een kwart is het meeste gehecht aan foto's.
  • Woning voor 19 procent meest dierbaar.
  • 14 procent ziet sieraden als onmisbaar.
  • Jongeren laten knuffels moeilijk los.

“We leven in een consumentenmaatschappij en dus zou je verwachten dat we materialistisch zijn. Uiteindelijk valt dat blijkbaar mee en vinden we vooral de herinneringen belangrijk.” Aan zaken als telefoons (6,5%) en auto’s (4,4%) hechten we maar weinig waarde als het erop aan komt. Voor het huis is vaak veel betaald en we kunnen ook niet zonder dak boven het hoofd. Sieraden zijn door een kwart van de bezitters geërfd en dus erg waardevol.

Band met knuffel verdwijnt

Tijdens ons leven vindt er een verschuiving plaats in wat we beschouwen als meest dierbare bezit. Zo hechten Nederlanders tussen de 18 en 24 jaar nog waarde aan hun knuffel. Die interesse verdwijnt door de jaren heen en boven de 55 jaar zijn sieraden en het huis onmisbaar. Ook hechten we naarmate we ouder worden minder waarde aan technologie. Foto’s zijn voor iedereen essentieel.

Herinneringen voor nabestaanden

Spullen die ons het meest dierbaar zijn doen we niet zomaar weg. Sterker nog: ze blijven waarschijnlijk in ons bezit totdat we overlijden. Wat moet er dan mee gebeuren? 80 procent geeft aan de waardevolle spullen na te willen laten aan nabestaanden. Vijf procent neemt het liever zelf mee in de kist. Goede doelen mogen rekenen op steun van drie procent van de overledenen.

Bestemming onbekend

Of ons nalatenschap ook echt in de juiste handen komt is de vraag. Ruim de helft van ons heeft namelijk niets geregeld op dit gebied. Op dat moment treedt het erfrecht in werking en komt het in handen van nabestaanden. Een kwart heeft er wel eens over gesproken met dierbaren. Alleen een testament geeft echt uitsluitsel en daar maakt 16 procent van de Nederlanders gebruik van.

Als uitvaartverzekeraar willen we mensen graag stil laten staan bij de waarde van het leven. Op de website is daarom meer informatie te vinden over wat er voor dierbare spullen geregeld kan worden. Daarnaast brengen we een aantal personen met hun pronkstuk en verhaal in beeld. 

  Wat is uw meest dierbare bezit? Percentage
1 Foto(album) 28,7%
2 Woning 18,5%
3 Sieraad 14,3%
4 Anders 7,4%
5 Telefoon 6,5%
6 Vervoersmiddel 4,4%
7 Muziekinstrument 4,3%
8 Kunstobject 4,2%
9 Knuffel 4,0%
10 Boek 2,6%
11 (Spel)computer 2,6%
12 Meubelstuk 1,3%
13 Speelgoed 0,6%
14 Kleding 0,5%
 
  Waarom bent u zo gehecht aan dit bezit? Percentage
1 Sentimentele waarde 28,5%
2 Het is onvervangbaar 23,0%
3 Kan er niet zonder 15,9%
4 Ik heb er veel voor betaald 8,3%
5 Anders 7,9%
6 Ik heb het geërfd 5,0%
7 Ik heb het gekregen 4,5%
8 Ik heb het zelf gemaakt/gebouwd 4,1%
9 Het is erg kostbaar 2,7%
 
  Wat moet er na uw leven gebeuren met dit bezit? Percentage
1 Nalaten aan nabestaanden 80,8%
2 Anders 7,0%
3 Mee in de kist 5,1%
4 Vernietigen 4,2%
5 Doneren aan goed doel 2,9%
 
  Wat heeft u geregeld voor nalatenschap? Percentage
1 Niets 53,8%
2 Ik heb het besproken met dierbaren 27,9%
3 Ik heb vastgelegd in een testament 16,0%
4 Het staat in een codicil 2,3%