Skip to main content
middel1

‘Crowdfunding uitvaart geen optie'

Online crowdfunding voor een begrafenis of crematie haalt regelmatig het nieuws, maar ruim 70 procent van de Nederlanders zegt daar nooit een bijdrage aan te zullen leveren. Dat blijkt uit een enquête van Multiscope onder 1000 mensen.

Onderzoek

Jongeren staan het meest open voor online donaties

Online crowdfunding voor een begrafenis of crematie haalt regelmatig het nieuws, maar ruim 70 procent van de Nederlanders zegt daar nooit een bijdrage aan te zullen leveren. Dat blijkt uit een enquête van Multiscope onder 1000 mensen.

Onder vrienden en familie van de overledene kan crowdfunding echter wel op bijna de helft van de mensen rekenen. Bijna niemand ziet crowdfunding als optie voor de eigen uitvaart of die van een dierbare.

  • 1 op de 10 jongeren heeft te maken gehad met crowdfunding voor een begrafenis of crematie.
  • 80% van de ouderen zegt nooit online een financiële bijdrage te gaan leveren aan een uitvaart.
  • De helft van de Nederlanders zou in geval van nood liever geld lenen voor een uitvaart.
  • 50% van de jongeren weet niet hoe hun uitvaart op dit moment betaald kan worden.

Met de opkomst van social media is het makkelijker geworden om online geld in te zamelen. Bijvoorbeeld voor nabestaanden die niet voldoende geld hebben om een uitvaart te betalen. Het succes van zo'n crowdfunding loopt uiteen en is onder meer afhankelijk van de media-aandacht. 1 op de 10 jongeren kreeg al eens te maken met crowdfunding voor een begrafenis of crematie. Van alle mensen die bereikt worden met crowdfunding besluit 20 procent te doneren.

Persoonlijk scoort

Uit het onderzoek blijkt dat mensen iets positiever kijken naar crowdfunding voor een uitvaart als het gaat om bekenden. Zo zou ruim de helft online geld doneren voor het afscheid van een familielid. Toch houdt gemiddeld 40 procent ook als het om bekenden gaat de hand op de knip. 85% van de jongeren zegt voor familie juist wel te doneren en drie kwart draagt ook aan de uitvaart van vrienden en kennissen een financieel steentje bij. Ouderen weigeren als het familie betreft nog steeds vaak om geld te doneren met crowdfunding (56%).

Liever lenen voor uitvaart

Mochten mensen zelf in de problemen komen met het betalen van een uitvaart, dan is crowdfunding bijna nooit een alternatief (2,6%). Alleen bekenden (14%) worden misschien gevraagd om financiële steun. Ruim de helft zou het bedrag liever lenen en daarnaast zoekt 30 procent haar heil bij de gemeente. Uit eerder onderzoek van de Christelijke Hogeschool Ede bleek al dat het aantal gemeentelijke uitvaarten in 2015 toenam met 15 procent tot 2100. Als oorzaak van deze toename werd het tekort aan financiële middelen bij nabestaanden genoemd.

Eigen uitvaartkosten

Als het gaat om de kosten van onze eigen uitvaart is crowdfunding door nabestaanden ook bijna nooit gewenst (1%). Bijna de helft van de ondervraagden beschikt over een uitvaartverzekering en 30 procent denkt voldoende spaargeld na te laten. Een klein deel (3,5%) geeft aan dat nabestaanden wel geld hebben voor hun begrafenis of crematie. De helft van de jongeren zegt niet te weten hoe hun uitvaart nu betaald zou moeten worden. De groep die crowdfunding het meest ziet zitten zou er mogelijk dus zelf ook op aangewezen zijn.

infographic