Skip to main content
Kind op uitvaart

Hoe leg ik mijn kind uit wat een begrafenis is?

Door Annefleur Visscher

Kinderen zijn vaak erg nieuwsgierig. Wanneer zij horen van een begrafenis komen ze vaak met vragen.

Veel ouders vinden het lastig om aan hun kind uit te leggen wat een begrafenis inhoudt. Misschien omdat ze het onderwerp zelf moeilijk vinden, wellicht omdat ze zelf ook niet goed weten wat er gebeurt bij de begrafenis en als iemand begraven is.

Hoe leg je aan je kind uit wat begraven is? Probeer het in ieder geval zo tastbaar mogelijk te maken. Bij elke begrafenis zijn een aantal vaststaande zaken zoals de kist, het lichaam, het graf en het rouwvervoer. Probeer deze dingen vooraf te benoemen en uit te leggen zodat je kind weet wat er gebeurt.

Hoe komt de kist bij het graf?

Voor de begrafenis is bijna altijd een afscheidsdienst. De kist wordt door de rouwauto naar het gebouw gebracht. Deze dienst kan in een aula zijn op de begraafplaats, maar ook in een kerk of een ander mooi gebouw. Als de uitvaartdienst afgelopen is, lopen de mensen samen met de kist mee naar het graf. Dit kan op een soort karretje, dat heet een rijdende baar. Het kan ook dat de kist wordt gedragen op de schouders van 6 mensen.

Wat is een graf?

Het graf, het gat in de grond, wordt gegraven door een grafdelver en wordt van tevoren opgemeten zodat de kist goed past. Aan de binnenkant van het graf zet de grafdelver vaak planken zodat de wanden niet inzakken. Als de kist bij het graf is aangekomen wordt deze op balken of een liftje boven het graf gezet. Sommige mensen vinden het fijn om nog wat te zeggen of een bloem bij de kist neer te leggen en afscheid te nemen.

De kist zakt daarna langzaam naar beneden met een liftje of met mensen die de touwen vasthouden. De ene keer zijn alle mensen daar bij, dan kun je de kist nog beneden in het graf zien staan en een schepje zand of een handje bloemblaadjes strooien op de kist. Soms gaan de mensen al weg voordat de kist naar beneden zakt.

De grafdelver, die op de begraafplaats werkt, komt daarna en vult het graf weer helemaal met zand en legt alle bloemen netjes op het graf. Een tijdje later komt er ook een grafsteen of een grafmonument op het graf. Hier staat vaak de naam, geboorte- en sterfdatum op en soms staat er een mooie tekst bij.

Wat gebeurt er met het lichaam van de overledene?

Wat er daarna met het lichaam gebeurt is aan iedere ouder voor zich om wel of niet met je kind te bespreken. Sommige kinderen hebben zo’n levendige fantasie dat de werkelijkheid minder eng is dan de beelden die zij in hun hoofd hebben. Dan kan het een idee zijn wat meer te vertellen.

In de aarde vergaat het lichaam langzaam weer tot stof. Het lichaam ligt zo diep onder de grond en er is daar zo weinig zuurstof aanwezig dat wormen, maden of andere enge beesten niet bij het lichaam kunnen komen. Een kind dat hier angst van heeft, kan dus gerust gesteld worden. De bacteriën die van nature al in het lichaam aanwezig zijn, zorgen ervoor dat het lichaam langzaam vergaat. Afhankelijk van de omstandigheden duurt dit meestal zo’n 10 jaar. Dan is er van het lichaam nog stof en botten over. Het lichaam wordt dus weer langzaam opgenomen door de aarde.

Algemene tips

  1. Sluit met je verhaal aan bij de vragen en de leeftijd van je kind.
  2. Vraag wat hij/zij zelf denkt voordat je gaat vertellen.
  3. Gebruik woorden die je kind begrijpt.
  4. Wees zo eerlijk mogelijk in je verhaal. Als je het zelf niet weet, zeg dat dan ook eerlijk. Je kunt het zo laten of op zoek gaan naar een antwoord en er later op terugkomen.
Wat is een begrafenis?

Afscheid kinderen

In deze rubriek deelt Annefleur Visscher praktische tips voor u en uw kind rondom een uitvaart.

Naar het overzicht
Meer informatie

Rouw bij kinderen

Ook kinderen rouwen na een overlijden en dat doen ze op hun eigen manier.

Lees meer
Meer informatie

Alles over afscheid

Het afscheid is een belangrijk onderdeel van het rouwproces en kan maar één keer plaatsvinden.

Naar het overzicht
Meer informatie