Skip to main content
Respectvolle houding bij uitvaart

Overlijden en uitvaart op de vlucht

Vluchtelingen riskeren dagelijks in groten getale hun leven tijdens de oversteek naar Europa. Het tragische beeld van de verdronken Syrische peuter Aylan op het Griekse strand kent inmiddels iedereen. De vader die ook zijn vrouw en andere zoontje verloor nadat hun boot omsloeg, ging terug naar Syrië om zijn gezin te begraven. Zo vond de uitvaart plaats op de geboortegrond die hij had geprobeerd te ontvluchten.

Door Frederik de Bonte

Voor veel vluchtelingen die er wel in slagen veilige haven te bereiken is teruggaan geen optie. Ook niet wanneer een dierbare overlijdt in het nieuwe land. Reden kan zijn dat de situatie in het land van herkomst nog te onveilig is. Daar komt bij dat veel vluchtelingen volgens het geloof binnen 24 uur begraven moeten worden. De terugreis naar een land in oorlog zal niet zonder slag of stoot verlopen. Een uitvaart in het land waar vluchtelingen zijn opgevangen is dan een logisch alternatief.

Verantwoordelijkheid

Als vluchtelingen ondanks alles toch graag willen dat de overledene of de hele familie voor de uitvaart terug zou gaan naar het geboorteland is het maar de vraag of dat kan. Wanneer ze zelf de financiële mogelijkheden niet hebben is het Centraal Opvang Orgaan Asielzoekers (COA) verantwoordelijk voor de uitvaart. Een reis naar het geboorteland behoort dan waarschijnlijk niet tot de mogelijkheden. In onze ervaring maakt de overheid een bescheiden maar menselijke uitvaart mogelijk. De saamhorigheid onder vluchtelingen met dezelfde achtergrond die ook in Nederland zijn opgevangen maakt de begrafenis dan alsnog bijzonder.

Ruimte voor religie

Als uitvaartverzorger hebben we protocollen als het gaat om religieuze uitvaarten. Zo stellen we een ruimte beschikbaar voor het ritueel wassen van de overledene. We proberen we met één contactpersoon duidelijke afspraken te maken en houden rekening met de andere gebruiken. Zo zijn er begraafplaatsen waar ruimte is voor graven gericht op het oosten. Op deze manier zijn vluchtelingen, asielzoekers en immigranten ook in Nederland verzekerd van een waardig afscheid op basis van hun eigen cultuur en religie.

Islamtische begraafplaats in Nederland

Alle verschenen blogs

Alle afscheidblogs

Een afscheid is belangrijk bij het verwerken van een verlies. Helaas verloopt niet ieder afscheid even goed.

Naar het overzicht
Meer informatie

Voorbereiding op de uitvaart

Uitvaart gedragscode

Hoe een uitvaart verloopt is mede afhankelijk van de houding en het gedrag van aanwezigen.

Lees meer
Meer informatie

Meer over afscheid

Afscheid

Het afscheid is een belangrijk onderdeel van het rouwproces en kan maar één keer plaatsvinden.

Naar het overzicht
Meer informatie